LEGEA 22/2010 – Completarea Codului Fiscal

61

LEGE nr. 22/2010 din 2 martie 2010 pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
2010-05-14 – Abrogata prin LEGEA nr. 76/2010 din 06 mai 2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
2010-03-07 – Data intrarii in vigoare 07 Martie 2010
2010-03-04 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 144 din 4 martie 2010

LEGE nr. 22/2010 din 2 martie 2010 pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

- Publicitate -

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC
După articolul 70 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 70^1, cu urmatorul cuprins:

Art. 70^1. – Prevederile referitoare la retinerea impozitului pe venitul din pensii nu se aplica venitului din pensii realizat de persoanele cu handicap grav sau accentuat.”

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR ROBERTA ALMA ANASTASE
PREŞEDINTELE SENATULUI MIRCEA-DAN GEOANA

Bucureşti, 2 martie 2010.
Nr. 22.
——–

- Publicitate -

2 COMENTARII