AC18 (1) Accizele sunt venituri la bugetul de stat. Termenul de plata a accizelor este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care acciza devine exigibila.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), termenul de plata a accizelor este:
a) in cazul operatorilor inregistrati – ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care au fost receptionate produsele accizabile;
b) in cazul furnizorilor autorizati de energie electrica sau de gaz natural – data de 25 a lunii urmatoare celei in care a avut loc facturarea catre consumatorul final.
(3) In cazul importului unui produs accizabil, care nu este plasat intr-un regim suspensiv, prin derogare de la alin. (1), momentul platii accizelor este momentul inregistrarii declaratiei vamale de import.
AC18

- Publicitate -

4 COMENTARII

 1. Articolul a fost abrogat, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.
  Art. III din OUG 109/2009 mai prevede:
  (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), până la 31 decembrie 2010 sunt admise deplasarile de produse accizabile in regim suspensiv de accize catre alte state membre care nu au adoptat sistemul informatizat potrivit art. 21-27 din Directiva 2008/118/CE, efectuate conform procedurii prevazute la art. 186-191^1 din cap. I al titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), deplasarile de produse accizabile care au fost initiate inainte de 1 aprilie 2010 sunt efectuate si încheiate în conformitate cu procedura prevazuta la art. 186-191^1 din cap. I al titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

 2. Alin. (1) al art. 193 a fost modificat de pct. 96 al art. I din ORDONANTA nr. 83/2004.

  Alin. (2) al art. 193 a fost modificat de pct. 97 al art. I din ORDONANTA nr. 83/2004.

  Art. 193 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 177 al art. I din LEGEA nr. 343/2006.