Asistenta ANAF: Impozitul datorat pentru transferul imobilelor prin executare silită

407

Intrebare
Cum se stabileste si se plateste impozitul in cazul transferului proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal prin executare silita?

Raspuns ANAF
In conformitate cu punctul 151^2 din normele metodologice date in aplicarea art.77^1 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prin contribuabil, in sensul art.77^1 din Codul fiscal, se intelege persoana fizica careia ii revine obligatia de plata a impozitului.

In cazul transferului dreptului de proprietate sau al dezmembramintelor acestuia prin acte juridice intre vii, contribuabil este cel din patrimoniul caruia se transfera dreptul de proprietate sau dezmembramintele acestuia: vanzatorul, credirentierul, transmitatorul in cazul contractului de intretinere, al actului de dare in plata, al contractului de tranzactie etc., cu exceptia transferului prin donatie.

Potrivit punctului 151^7 din normele metodologice date in aplicarea art.77^1 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:
„In cazul transferurilor prin executare silita, dupa expirarea termenului de 10 zile inclusiv, in care contribuabilul avea sarcina declararii venitului la organul fiscal competent, pentru transferurile prin alte modalitati decat procedura notariala sau judecatoreasca, organul de executare silita sau cumparatorul, dupa caz, trebuie sa solicite organului fiscal competent stabilirea impozitului si emiterea deciziei de impunere, conform procedurilor legale, prin depunerea documentatiei aferente transferului.”

Potrivit alin.(6) al art.77^1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru inscrierea drepturilor dobandite in baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de mostenitor sau, dupa caz, a hotararilor judecatoresti si a altor documente in celelalte cazuri, registratorii de la birourile de carte funciara vor verifica indeplinirea obligatiei de plata a impozitului prevazut la alin.(1) si (3) si, in cazul in care nu se va face dovada achitarii acestui impozit, vor respinge cererea de inscriere pana la plata impozitului.

Conform alin.(1) al art. 26 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: „Platitor al obligatiei fiscale este debitorul sau persoana care in numele debitorului, conform legii, are obligatia de a plati sau de a retine si de a plati, dupa caz, impozite, taxe, contributii, amenzi si alte sume datorate bugetului general consolidat.”

Totodata, in conformitate cu prevederile art.114 alin.(2^6) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care plata impozitului se efectueaza de catre o alta persoana decat debitorul, dispozitiile art.1472 si 1474 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Prin urmare, in cazul transferului dreptului de proprietate asupra proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, prin executare silita:
– contribuabilul, din patrimoniul caruia se transfera dreptul de proprietate, datoreaza impozit pe venit, in conformitate cu prevederile alin.(1) al art.77^1 din Codul fiscal, iar plata impozitului poate fi facuta de catre acesta, de catre organele de executare silita, sau orice alta persoana decat debitorul, in numele debitorului;
– intabularea dreptului de proprietate se poate face numai in baza documentelor care atesta achitarea impozitului, potrivit prevederilor alin.(6) al art.77^1 din Codul fiscal.

Baza legala
Legea nr 571 / 2003 articolul 77^1 alin. 6

Sursa: ANAFI – Speta publicata la data 1.10.2012
Referitor la: Codul fiscal
Domeniu: 3 Impozitul pe venit
Subdomeniu: 08^1 Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

- Publicitate -

1 COMENTARIU

  1. rog sa se publice un articol cu detalii privind modul de calcul al impozitului pe tranzactii imobiliare conform dispozitiilor art. 77 ind. 1 Cod fiscal pentru situatia in care sunt mai multi proprietari (ex. sot sotie) din care sa reiasa daca formula se stabileste functie de cota parte a fiecarui proprietar din valoarea contractului/ grila notariala sau functie de valoarea contractului/ grila notariala . Ce se compara cu valoarea 20000 cota parte sau valoarea totala?