CURS ACREDITAT: Controlling și managementul costurilor – POIANA BRAȘOV

90

curs audit intern11- 14 OCTOMBRIE 2012 , POIANA BRASOV
CONTROLLING SI MANAGEMENTUL COSTURILOR

Curs de perfectionare certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Lector: Specialisti in Audit si Control din cadrul Ministerului Finantelor Publice

Certificatul este insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.
Cursul are ca sop perfectionarea cunostintelor persoanelor implicate in procesul de controlling, managerilor din conducerea organizatiilor si celor care doresc sa aplice un „cost-cutting” in departamentele pe care le conduc si care vor sa aiba o baza de masurare a performantei in activitatea lor.

TEMATICA ABORDATĂ

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

Organizator, Acreditari/ Certificari:
Proiect ContaPlus [SC Ttini Smart Ideas SRL] – proiect-contaplus.ro


Program de perfectionare profesionala autorizat de
-Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale – Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului – Autoritatea Nationala pentru Calificari – ex Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor
In urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Specialist in planificarea, controlul si raportarea performantei economice” Cod COR 242 110.

Locul de desfasurare: POIANA BRASOV – COMPLEX ANA HOTELS

Durata/Program: 2-3 zile

+

TEMATICA ABORDATĂ

1. Cerinte legislative privind managementul costurilor
• Obligatia conform Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, de a organiza si conduce contabilitatea proprie, inclusiv contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii
• Recunoasterea si evaluarea stocurilor si a imobilizarilor in curs de executie conform reglementarilor contabile (directive europene si IFRS)
• Relatia de interdependent dintre contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune.
2. Organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune adaptata la specificul activitati
• Organizarea contabilitatii de gestiune prin utilizarea conturilor specific
• Costurile – concepte si tratamente
• Metode de calculatie a costurilor. Metode complete (pe comenzi, pe faze, pe activitati). Metode partiale (metoda costurilor variabile, a costurilor directe)
• Controllingul costurilor. Conceptele si organizarea controlling-ului. Instrumente de proiectie si control ale costurilor (standarde, bugete, abateri)
• Costul in procesul decizional. Costul marginal. Costul tinta. Analiza cost-volum-profit
• Controllingul – management operational si strategic;
3. Raportarea financiara si raspunderea persoanelor insarcinate cu guvernanta corporativa
• Informatii specifice contabilitatii de gestiune care stau la baza bugetarii si controlului activitatii de exploatare
• Informatii contabile necesare analizelor financiare in vederea fundamentarii deciziilor manageriale
• Raspunderile factorilor de decizie privind organizarea si conducerea contabilitatii si ale conducerii executive pentru aplicarea reglementarilor legale in domeniu
• Relatia intre guvernanta corporativa, control intern, audit intern, comitet de audit si audit statuar.

STUDII DE CAZ: discutii libere si solutii la problemele ridicate de participanti. Sesiune de intrebari si raspunsuri.

+

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Taxa de participare:
900 lei  / participant (TVA inclus)
Oferte si reduceri speciale:
• Reducere 5% BONUS pentru inscrierea la program prin CodFiscal.net
• Reducere 5%, 7%, 10%, 15% daca se inscriu 2, 3, 4, respectiv cel puțin 5, participanti din organizatie.
Taxa de participare include: • accesul la programul de instruire; • suportul de curs si materialele auxiliare; • pauzele de cafea. • taxa examinare CNFPA;
• certificat de absolvire și anexa denumita “Supliment descriptiv al certificatului”
Taxa servicii turistice (opțional):* 600 lei/participant inclusiv TVA .
*Taxa include: cazare camera doubla + pensiune completa pentru participant
- Publicitate -