Joi, 4 octombrie 2012, Ministerul Finantelor Publice a publicat online comunicatul de presă de mai jos:

Cu privire la proiectul de HG privind valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013

În concordanţă cu prevederile art.292 alin.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, o dată la 3 ani se actualizează nivelurile impozitelor si taxelor locale, ţinând cont de evoluţia ratei medii a inflaţiei de la ultima indexare, prin Hotărâre de Guvern iniţiată în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi de Ministerul Administraţiei şi Internelor. Codul Fiscal este elaborat conform normelor europene în domeniu şi orice guvern are obligaţia de a-l respecta.

Precedenta Hotărâre de Guvern privind valorile impozabile pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora a fost adoptată de Guvernul de la acea dată, prin HG nr.956/2009 din 19.08.2009.

Proiectul Hotărârii de Guvern aflat în discuţie, care se referă la actualizarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale ţinând cont de evoluţia ratei medii a inflaţiei pentru anii 2010-2012 (inflaţie efectiva în 2010 şi 2011 şi inflatie prognozată în 2012), a fost elaborat de către Ministerul Finanţelor Publice la începutul lunii martie 2012, publicat pe site-ul MFP la data de 22.03.2012, şi înregistrat la Secretariatul General al Guvernului în luna aprilie 2012, cu nr.791/DPSG/25.04.2012 în vederea discutarii şi aprobării de către Guvernul respectiv. Deşi art.292 alin.2 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal prevede ca această Hotărâre să fie aprobată până la data de 30 aprilie, Guvernul de la acea dată nu a finalizat procedura până la data limită.

Rata medie a inflaţiei înregistrată pentru perioada de 3 ani de la ultima indexare, respectiv pentru perioada 2010-2012, este de 16,05%, cel mai ridicat nivel înregistrându-se în anul 2010 (rata medie a inflaţiei 6,09%) ca efect al deciziei Guvernului de la acea dată de creştere a TVA de la 19% la 24%. Practic, indexarea prevazută de Codul Fiscal pentru 2013 este influenţată în proporţie substanţială de tipul de politici de ajustare ale guvernărilor anterioare din anii 2010-2011.

Potrivit obligaţiilor asumate faţă de partenerii externi (Comisia Europeană, Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială) s-a calculat impactul bugetar care a fost agreat şi prezentat în nota de fundamentare.

Având însă în vedere că prognoza actuală privind rata medie a inflaţiei pentru anul 2012, care trebuie folosită la stabilirea indicelui de indexare, este în prezent mai mică decât cea luată în calcul la cuantificarea impactului fiscal de la momentul analizei preliminare, este necesară revizuirea analizei de impact şi rediscutarea sa cu instituţiile financiare internaţionale cu ocazia următoarelor consultări.

În acest context, având în vedere prevederile legale racordate la cele europene şi faptul că guvernările anterioare nu şi-au respectat obligaţiile asumate, în prezent Ministerul Finanţelor Publice procedează la actualizarea proiectului de Hotărâre de Guvern precum şi la asigurarea respectării cerinţelor legale de dialog social şi dezbatere publică.

- publicitate -