ANAF: Proiect ordin – Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare (formular 097)

61

Joi, 4 octombrie 2012, Agențiaa Națională de Administrare Fiscală a publica online pentru consultare publică proiectul de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) „Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare”.

Prin Ordonanţa Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 621 din 29 august 2012, a fost reglementat sistemul TVA la încasare, prin care exigibilitatea taxei se amână până la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri sau a prestării de servicii, în condiţiile prevăzute de lege.

Referatul a aprobare al proiectului de ordin precizeaza că potrivit dispoziţiilor art. 156^3 alin.(11) din Codul fiscal, persoanele impozabile care trebuie să aplice sistemul TVA la încasare au obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri din anul calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei. Aceste persoane aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depăşit plafonul

Potrivit dispoziţiilor art. 156^3 alin.(12) din Codul fiscal, persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşesc în cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei au obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care au depăşit plafonul, o notificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată, în vederea schimbării sistemului aplicat.

Pentru anul 2013, prin art.II Ordonanţă a Guvernului nr.15/2012, au fost stabilite, dispoziţii tranzitorii în vederea aplicării sistemului TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013, de către anumite categorii de persoane impozabile.

Astfel, persoanele impozabile a căror cifra de afaceri, realizată în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv, nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, au obligaţia să depună la organul fiscal competent, până la data de 25 octombrie 2012 inclusiv, o notificare din care să rezulte că urmează să aplice sistemul TVA la încasare, începând cu data de 1 ianuarie 2013.

Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate, ANAF a elaborat formularul (097) “Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare”, pentru a fi depus de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, în vederea notificării organului fiscal cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem.

Referințe anexate:
Proiect Ordin
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3 
Referat de aprobare

- Publicitate -