Intrebare
In ce conditii sunt scutite de impozit dividendele acordate unei persoane juridice rezidentă în Italia ?

Raspuns ANAF
Conform prevederilor art.117 lit. h) din Codul fiscal, dividendele plătite de o întreprindere, care este persoană juridică română unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru UE sunt scutite de impozit,dacă persoana juridică beneficiară a dividendelor întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
1. are una dintre formele de organizare prevăzute la art. 20^1 alin. (4) lit. h) din Codul fiscal („societa per azioni”, „societa in accomandita per azioni”, „societa a responsabilita limitata”, „societa cooperative”, „societa di mutua assicurazione”, şi entităţi publice şi private a căror activitate este în întregime sau în principal comercială);
2. în conformitate cu legislaţia fiscală a statului italian este considerată a fi rezidentă a acestuia;
3. plăteşte, în conformitate cu legislaţia fiscală a statului italian, impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări;
4. deţine minimum 10% din capitalul social al întreprinderii persoană juridică română pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani, care se încheie la data plăţii dividendului.

Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridică română care plăteşte dividendul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
1. este o societate înfiinţată în baza legii române şi are una dintre următoarele forme de organizare: “societate pe acţiuni”, “societate în comandită pe acţiuni”, “societate cu răspundere limitată”;
2. plăteşte impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II din Codul fiscal, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări.

Baza legala
Legea nr 571 / 2003 articolul 117 lit .h)

Sursa: ANAFI – publicata la data 25.09.2012
Referitor la: Codul fiscal
Domeniu: 5 Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania
Subdomeniu: 01 Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

- publicitate -