Intrebare
Composesoratele constituite in baza Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere sunt obligate la plata impozitului pe profit in conformitate cu Titlul II din Codul fiscal?

Raspuns ANAF
Composesoratele, reprezinta o forma asociativa de proprietate prevãzuta la art. 26 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, înregistrate ca persoane juridice.
Conform art.13 lit.a) din Codul fiscal si a pct.1 din Normele metodologice de aplicare a acestui articol, sunt obligate la plata impozitului pe profit …. si alte forme de asociere agricolã cu personalitate juridicã, organizatiile cooperatiste, institutiile financiare si institutiile de credit, fundatiile, asociatiile, organizatiile, precum si orice altã entitate care are statutul legal de persoanã juridicã constituitã potrivit legislatiei române. În conformitate cu prevederile alin.(4) al art.15 din Codul fiscal, prevederile alin. (2) si (3) ale acestui articol sunt aplicabile si persoanelor juridice care sunt constituite si funcţioneazã potrivit Legii nr.1/2000. Ca atare, composesoratele, sunt obligate la plata impozitului pe profit in conformitate cu Titlul II din Codul fiscal.

De reţinut că, composesoratele sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru veniturile prevãzute la art. 15 alin. (2) din Codul fiscal si pentru veniturile din activitãti economice realizate pânã la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit si datoreazã impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor, altele decât cele prevãzute la alin. (2) al art. 15 din Codul fiscal si a celor care depãsesc limitele de la alin. (3) al aceluiasi articol.

Baza legala
Legea nr 571 / 2003, cu modificarile si completarile ulterioare articolul 13,lit.a), art.15 alin. 2-4
Hotararea guvernului nr 44 / 2004, cu modificarile si completarile ulterioare articolul pct.1 pentru aplicarea art. 13 lit.a)
Legea nr 1 / 2000, cu modificarile si completarile ulterioare articolul 26 alin.1 si art. 28

Sursa: ANAFI – publicata la data 25.09.2012
Referitor la: Codul fiscal
Domeniu: 2 Impozitul pe profit
Subdomeniu: 01 Dispozitii generale

- Publicitate -