Intrebare
Care este regimul fiscal aplicabil sumelor primite ca sprijin de catre societatile agricole, sub forma schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, respectiv a celor pentru acoperirea unor pierderi de productie?

Raspuns ANAF
In conformitate cu prevederile art.19 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau in calcul si alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.

Coroborat cu prevederile legale mentionate mai sus, potrivit pct.12 din Normele metodologice de aplicare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, veniturile si cheltuielile care se iau in calcul la stabilirea profitului impozabil sunt cele inregistrate in contabilitate potrivit reglementarilor contabile date in baza Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile nedeductibile conform prevederilor art. 21 din Codul fiscal.

Avand in vedere dispozitiile Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare (in vigoare pana la 31 decembrie 2009), respectiv prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare (in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2010), cu modificarile si completarile ulterioare, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute si inregistrate in contabilitate atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) fiind raportate in situatiile financiare ale perioadelor respective.

Astfel, subventiile (atat cele aferente activelor cat si cele aferente veniturilor), recunoscute din punct de vedere al reglementarilor contabile pe o baza sistematica drept venituri ale perioadei corespunzatoare cheltuielilor pe care acestea le compenseaza, sunt luate in calcul la stabilirea profitului impozabil, in aceeasi perioada impozabila, ca venituri impozabile, respectiv ca cheltuieli deductibile, astfel incat profitul impozabil generat de aceste operatiuni este, in fapt, nul.

Baza legala
Legea nr 571 / 2003 articolul 19 al. 1

Sursa: ANAFI – publicata la data 1.10.2012
Referitor la: Codul fiscal
Domeniu: 2 Impozitul pe profit
Subdomeniu: 02 Calculul profitului impozabil

- Publicitate -