ANAF: Strategia de administrare fiscală 2012 – 2016

139

Agenția pentru Administrare Fiscală a publicat recent pe anaf.ro Strategia de administrare fiscală 2012 – 2016.

Potrivit mesajului președintelui ANAF, realizarea obiectivelor strategice va conduce la creşterea nivelului conformării voluntare la declarare şi plată. În consecinţă, veniturile bugetare colectate de A.N.A.F. vor creşte treptat, ajungând în anul 2014 la 30,5% din PIB (cu 3,3 puncte procentuale mai mult decât în anul 2011). Costul colectării va scădea uşor, de la 1,11% în anul 2011, la 1,05% în anul 2014.

Axele prioritare ale politicii de administrare fiscală vizează trei direcţii mari de acţiune:
I. combaterea evaziunii fiscale, precum şi a oricăror alte forme de evitare a declarării şi plăţii obligaţiilor fiscale;
II. creşterea eficienţei şi dinamicii colectării, concomitent cu reducerea costului unui leu colectat;
III. încurajarea conformării voluntare, pentru asigurarea unei colectări rapide, la costuri reduse.

Angajamentele ANAF pe termen mediu, convenite cu organismele financiare internaţionale şi Comisia Europeană sunt:
• Creşterea nivelului conformării voluntare la declarare de la 87,27% în 2011, la 92% în 2016 şi a nivelului conformării voluntare la plată de la 77,9% în 2011 la 85% în 2016
• Creşterea ponderii în P.I.B. a veniturilor colectate de către A.N.A.F. de la 27,22% în anul 2011, la 30,5% în anul 2016
• Scăderea costului colectării de la 1,11% în anul 2011 la 1,05% în anul 2014

Referințe anexate:
Strategia ANAF

- Publicitate -