ANAF: Precizari privind ajustarea si deducerea TVA

215

COMUNICAT DE PRESA nr. 1090266/ 12 martie 2010
Agentia Nationala de Administrare Fiscala anunta ca, urmare modificarii Normelor metodologice de aplicare a Titlului VI din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, prin Hotararea Guvernului nr.1620/2009, incepand cu data de 1 ianuarie 2010, persoanele impozabile care nu au solicitat inregistrarea in scopuri de TVA in termenul prevazut de lege, au dreptul sa ajusteze TVA in primul decont depus dupa inregistrare sau intr-un decont ulterior, indiferent daca au facut sau nu obiectul controlului organelor fiscale.

Astfel, este posibila ajustarea:
1. taxei deductibile aferente bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate la data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de TVA daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege;
2. taxei deductibile aferente activelor corporale fixe, inclusiv a celor aflate in curs de executie, aflate in proprietatea sa la data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de TVA daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege;
3. taxei deductibile aferente achizitiilor de bunuri si servicii efectuate in perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de TVA daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data la care a fost inregistrata.

Totodata, modificarile aduse au avut in vedere faptul ca persoanele fizice care nu au solicitat inregistrarea in scopuri de TVA in termenul prevazut de lege, nu au inscris in facturile pentru achizitiile de bunuri/servicii efectuate inainte de inregistrarea in scopuri de TVA mentiunea referitoare la codul lor de TVA, prin urmare s-a luat masura introducerii la pct. 61 alin. (8) din Norme a unor prevederi conform carora, prin exceptie de la prevederile art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, facturi fiscale nu trebuie sa contina aceasta mentiune.

În ceea ce priveste procedura aplicabila de organele de inspectie fiscala in situatia in care acestea constata nerespectarea de catre persoana impozabila a prevederilor legale referitoare la inregistrare, este important de retinut faptul ca prevederile aplicabile sunt cele in vigoare la data inspectiei fiscale, respectiv pct. 62 alin. (2) din Normele in vigoare incepand cu 01.01.2010. Aceste prevederi se aplica deopotriva in cazul inspectiilor fiscale a caror data de incepere este dupa 1 ianuarie 2010, dar si celor aflate in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1620/2009. În scopul ajustarii deducerii, persoanele impozabile vor avea de asemenea in vedere prevederile pct. 62 din Norme astfel cum acestea au fost modificate incepand cu data de 1 ianuarie 2010.
Agentia Nationala de Administrare Fiscala precizeaza ca incepand cu 1 ianuarie 2010 persoanele fizice care au efectuat tranzactii cu constructii noi si terenuri construibile in perioada 2005 – 2009, chiar daca nu au fost inregistrate ca platitori de TVA la momentul initierii constructiilor, isi pot deduce taxa pe valoare adaugata aferenta cheltuielilor efectuate, in primul decont depus dupa inregistrare sau intr-un decont ulterior, indiferent daca au facut sau nu obiectul controlului organelor fiscale.

- Publicitate -