AC18 (1) Pentru produsele supuse accizelor provenite dintr-un alt stat membru, antrepozitarul autorizat expeditor poate desemna un reprezentant fiscal.
(2) Reprezentantul fiscal trebuie sa fie stabilit in Romania si inregistrat la autoritatea fiscala competenta.
(3) Reprezentantul fiscal trebuie ca in locul si in numele destinatarului, care nu are calitatea de antrepozitar autorizat, sa respecte urmatoarele cerinte:
a) sa garanteze plata accizelor, in conditiile stabilite de autoritatile fiscale competente din statul membru de destinatie;
b) sa plateasca accizele la momentul receptionarii marfurilor, conform procedurilor stabilite prin norme;
c) sa tina contabilitatea livrarilor de produse;
d) sa indice autoritatii fiscale competente locul in care sunt livrate marfurile.
(4) Pentru situatiile reglementate la art. 192^8, vanzatorul poate desemna un  reprezentant fiscal, in forma si maniera prevazute la alin. (2) si (3).
AC18

- publicitate -

2 COMENTARII

  1. Articolul a fost abrogat, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.
    Art. III din OUG 109/2009 mai prevede:
    (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), până la 31 decembrie 2010 sunt admise deplasarile de produse accizabile in regim suspensiv de accize catre alte state membre care nu au adoptat sistemul informatizat potrivit art. 21-27 din Directiva 2008/118/CE, efectuate conform procedurii prevazute la art. 186-191^1 din cap. I al titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), deplasarile de produse accizabile care au fost initiate inainte de 1 aprilie 2010 sunt efectuate si încheiate în conformitate cu procedura prevazuta la art. 186-191^1 din cap. I al titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.