LEGEA 162/2012 – Aprobarea OG 2/2012 pentru modificarea si completarea Codul de procedura fiscala (OG 92/2003)

92

LEGEA nr. 162/2012 din 4 octombrie 2012 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
2012-10-11 – Data intrarii in vigoare: 11 Octombrie 2012
2012-01-08 – Publicat in MOnitorul Oficial nr. 691 din 8 octombrie 2012

LEGEA nr. 162/2012 din 4 octombrie 2012 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. I
Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 25 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, adoptată în temeiul art. 1 pct. I. 1 din Legea nr. 284/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2012, cu următoarea modificare:

– La articolul III, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. III. – (1) Prevederile art. I pct. 13 din prezenta ordonanţă se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2013, cu excepţia art. 109^12, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2015.”

ART. II
Aplicarea prevederilor art. 83 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă până la 1 ianuarie 2014.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Bucureşti, 4 octombrie 2012.
Nr. 162.

——

- Publicitate -

1 COMENTARIU