Editorial

Info curier

Legislaţia fiscal-contabilă naţională şi europeană,  Ernst&Young

Agenda obligaţiilor fiscale pe luna mai

Young IFA Network

Emilian Miricescu – Lector univ. dr., Departamentul de Finanţe, ASE Bucureşti, coordonator al YIN România

Randamentul real obţinut de o persoană fizică din dobânda unui depozit bancar

Nicoleta Vintilă – Lector univ. dr., Departamentul de Finanţe, ASE Bucureşti, membru al YIN România

Consideraţii privind aplicarea regimului special de scutire de TVA pentru întreprinderile mici

Impozite directe

Andrei Tercu, Gabriela Sultan – Consultant Senior/Consultant Taxe, Deloitte

Particularităţi de impozitarea dobânzilor obţinute de nerezidenţi din România

Alina Andrei – Fondator Cabot Transfer Pricing

Ştiaţi că .. despre preţurile de transfer? (I)

Cosmin Şerbănescu – Conferenţiar univ. dr., Departamentul de Finanţe, ASE Bucureşti

Perspective tehnice europene ale impozitului pe profit

Contribuţii sociale

Luminiţa Iancu – Şef serviciu, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Obligaţiile declarative şi de plată pentru persoanele fizice care datorează, începând cu data de 1 iulie 2012, contribuţia de asigurări sociale de sănătate

Acte normative comentate

Neculai CârlescuProcuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu

Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Omisiunea evidenţierii operaţiunilor comerciale

Jurisprudenţă fiscală

Emanuel Albu – Judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a ICCJ

Jurisprudenţă fiscală naţională

Cosmin Costaş – Avocat, membru al Baroului Arad, asist. univ. drd. la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept

Jurisprudenţa fiscală a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Ghid fiscal 

- Publicitate -