Vineri, 26 octombrie 2012, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) a publicat online pentru dezbatere publică proiect de Hotărâre de Guvern  privind modificarea art. 10 alin 2 din  Hotărârea de Guvern nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar.

Prin proiectul de HG se propune modificarea suportarea comisionului perceput de furnizorul de servicii de plății electronice de către instituția publică, în calitate de beneficiar al plății.

Proiectul de HG modifica articolul 10 alineatul 2 al HG 1235/2010 privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor (SNEP) utilizand cardul bancar.

In forma actuală, alineatul menționat prevede următoarele: „Comisionul perceput de furnizorul de servicii selectat conform art. 8 alin. (2), aferent efectuării plății electronice, poate fi suportat de către contribuabil, de către institutia publica sau în orice altă variantă aleasă de către instituția publică la momentul înregistrării în SNEP”.

In forma propusă, textul reglementării este:”Comisionul perceput de furnizorul de servicii selectat conform art. 8.alin (2) aferent plății electronice, va fi suportat de către instituția publică, în calitate de beneficiar al plății”

Referințe anexate:
– Nota de fundamentare
– Hotarare de Guvern

- Publicitate -