INSTRUCTIUNI de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale
2010-01-01 – Data intrarii in vigoare: 1 ianuarie 2010
2009-12-28 – Instructiuni aprobate prin Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3417/2009.
2009-12-28 – Publicata in Monitorul Oficial nr. 914/2009 din 28 decembrie 2009.

ANEXA nr. 1 INSTRUCTIUNI de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale

Cazuri in care se aplica masurile de simplificare

ARTICOLUL 1
Primul caz: Prezentare

(1) O persoana impozabila stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in statul membru 2 si denumita in continuare A sau contractor principal cumpara bunuri de la o alta persoana impozabila din statul membru 1, denumita in continuare B.
(2) A dispune expedierea bunurilor catre alta persoana impozabila din statul membru 1, denumita in continuare C, in vederea prelucrarii. Ambalajele, accesoriile pentru confectii, partile componente ale unui motor si orice alte bunuri care nu sufera transformari in procesul de prelucrare realizat de C pot fi supuse masurilor de simplificare daca sunt livrate de B catre A si daca sunt in legatura directa cu bunurile prelucrate de C.
(3) Dupa prelucrare, bunurile sunt transportate/expediate de C din statul membru 1 in statul membru 2, unde A este stabilit si inregistrat in scopuri de TVA.
(4) A furnizeaza lui B si lui C codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din statul membru 2.
Schema*):

- publicitate -

OMFP-3417-2009-anexa1-art-1
___________
*)Schema este reprodusa in facsimil.

ARTICOLUL 2
Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fara aplicarea masurilor de simplificare

(1) Livrarea bunurilor de la B la A: livrare ce are loc in statul membru 1 in care incepe transportul, conform art. 132 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, iar B, in principiu, trebuie sa aplice TVA din statul membru 1, intrucat bunurile nu se transporta direct in statul membru 2.
(2) Executarea lucrarilor asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, in care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului sau din legislatia altui stat membru.
(3) Atunci cand, dupa prelucrare, produsele prelucrate sunt transportate din statul membru 1 in statul membru 2:
a) A efectueaza un transfer in statul membru 1, conform art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau conform echivalentului sau din legislatia altui stat membru, pentru care A trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA in statul membru 1, iar acest transfer este scutit de TVA in conditiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau conform echivalentului sau din legislatia altui stat membru;
b) A efectueaza o achizitie intracomunitara asimilata in statul membru 2, conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului sau din legislatia altui stat membru.

ARTICOLUL 3
Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea masurilor de simplificare

(1) Se considera ca B efectueaza o livrare intracomunitara de bunuri in statul membru 1 catre A, in conditiile art. 128 alin. (9) din Codul fiscal sau conform echivalentului sau din legislatia altui stat membru, care este scutita de taxa in conditiile art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau conform echivalentului sau din legislatia altui stat membru.
(2) Se considera ca A efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri in statul membru 2, in conditiile art. 130^1 alin. (1) din Codul fiscal sau conform echivalentului sau din legislatia altui stat membru.
(3) Executarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, in care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului sau din legislatia altui stat membru.
(4) Transportul bunurilor prelucrate din statul membru 1 in statul membru 2 se considera nontransfer in statul membru 1, in conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau conform echivalentului sau din legislatia altui stat membru.
(5) Transportul bunurilor prelucrate din statul membru 1 in statul membru 2 nu se considera o achizitie intracomunitara asimilata realizata de A in statul membru 2, in conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau conform echivalentului acestor prevederi din legislatia altui stat membru.

ARTICOLUL 4
Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea masurilor de simplificare, in ipoteza in care Romania este statul membru 1

(1) Se considera ca B efectueaza o livrare intracomunitara de bunuri in Romania, prevazuta la art. 128 alin. (9) din Codul fiscal, scutita de taxa in conditiile art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. Pentru a beneficia de scutire pentru livrarea intracomunitara de bunuri, B trebuie sa demonstreze ca produsele prelucrate au fost transportate din Romania in statul membru 2.
(2) Executarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, in care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. C are obligatia de a tine un registru pentru bunurile primite.
(3) Transportul produselor prelucrate, realizat de A din Romania in statul membru 2, se considera nontransfer in Romania, in conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal.

ARTICOLUL 5
Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea masurilor de simplificare, in ipoteza in care Romania este statul membru 2

(1) Se considera ca A efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri in Romania, in conditiile art. 130^1 alin. (1) din Codul fiscal, la data la care bunurile sunt puse la dispozitia lui A de catre B in statul membru 1 si se supune acelorasi reguli si formalitati ca si achizitia intracomunitara obisnuita, dar transportul produselor prelucrate, efectuat de catre A din statul membru 1 in Romania, nu se considera achizitie intracomunitara asimilata in Romania, in conditiile art. 128 alin. (12) si ale art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. A trebuie sa inregistreze miscarea bunurilor de la B la C in registrul sau de nontransferuri in Romania, precum si primirea bunurilor prelucrate de la C.
(2) Executarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul lui A are loc in Romania, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.

ARTICOLUL 6
Cazul 2: Prezentare

(1) O persoana impozabila stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in statul membru 2 si denumita in continuare A sau contractor principal cumpara bunuri de la o alta persoana impozabila din statul membru 1, denumita in continuare B.
(2) A dispune expedierea bunurilor catre alta persoana impozabila din statul membru 3, denumita in continuare C, in vederea prelucrarii.
(3) Dupa prelucrare, produsele prelucrate sunt expediate de la C din statul membru 3 in statul membru 2, unde A este stabilita si inregistrata in scopuri de TVA.
(4) A furnizeaza lui B si C codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din statul membru 2.
Schema*):

OMFP-3417-2009-anexa1-art-6
___________
*)Schema este reprodusa in facsimil.

ARTICOLUL 7
Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fara aplicarea masurilor de simplificare

(1) Livrarea de bunuri de la B catre A are loc in statul membru 1, din care incepe transportul, conform art. 132 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru. Aceasta livrare intracomunitara este scutita de taxa, conform art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(2) A efectueaza o achizitie intracomunitara ce are loc in statul membru 3, conform art. 1321 alin. (1) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, iar pentru aceasta A trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA in statul membru 3.
(3) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, in care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(4) Atunci cand, dupa prelucrare, produsele prelucrate se transporta din statul membru 3 in statul membru 2:
a) A efectueaza un transfer din statul membru 3 in statul membru 2, conform art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, iar pentru aceasta A trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA in statul membru 3. Acest transfer este scutit de taxa in conditiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru;
b) A efectueaza o achizitie intracomunitara asimilata in statul membru 2, conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

ARTICOLUL 8
Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea masurilor de simplificare

(1) Se considera ca B efectueaza o livrare intracomunitara de bunuri din statul membru 1 catre A din statul membru 2, in conditiile art. 128 alin. (9) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru. Aceasta livrare este scutita de taxa in conditiile art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(2) Se considera ca A efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri in statul membru 2, in conditiile art. 130^1 alin. (1) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(3) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, in care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(4) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 1 in statul membru 3, se considera nontransfer in statul membru 1, in conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(5) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 1 in statul membru 3, nu se considera o achizitie intracomunitara asimilata in statul membru 3, in conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau conform echivalentului acestora din legislatia altui stat membru.
(6) Transportul produselor prelucrate, efectuat de catre A din statul membru 3 in statul membru 2, se considera nontransfer in statul membru 3, in conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(7) Transportul produselor prelucrate, efectuat de catre A din statul membru 3 in statul membru 2, nu se considera o achizitie intracomunitara asimilata in statul membru 2 in conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau conform echivalentului acestora din legislatia altui stat membru.

ARTICOLUL 9
Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea masurilor de simplificare, in ipoteza in care Romania este statul membru 1

(1) B efectueaza o livrare intracomunitara de bunuri in Romania, conform art. 128 alin. (9) din Codul fiscal, scutita de taxa in conditiile art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. B trebuie sa demonstreze, printre altele, ca bunurile au parasit Romania.
(2) Expedierea bunurilor de catre A in statul membru 3 se considera un nontransfer in Romania, in conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

ARTICOLUL 10
Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea masurilor de simplificare, in ipoteza in care Romania este statul membru 3

(1) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul lui A are loc in statul membru 2, in care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. C are obligatia de a tine un registru pentru bunurile primite.
(2) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 1 in Romania, nu se considera achizitie intracomunitara asimilata in Romania in conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
(3) Transportul produselor prelucrate, efectuat de catre A din Romania in statul membru 2, se considera nontransfer in Romania, in conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal.

ARTICOLUL 11
Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea masurilor de simplificare, in ipoteza in care Romania este statul membru 2

(1) Se considera ca A efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri in Romania in conditiile art. 1321 alin. (1) din Codul fiscal. Achizitia intracomunitara efectuata de A are loc la data la care bunurile se transporta in statul membru 3 si se supune acelorasi reguli ca si achizitia intracomunitara obisnuita. A trebuie sa inregistreze transportul bunurilor de la B la C in registrul sau de nontransferuri in Romania.
(2) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C pentru A reprezinta o prestare de servicii care are loc in Romania, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.
(3) Transportul produselor prelucrate, efectuat de catre A din statul membru 3 in Romania, nu se considera achizitie intracomunitara asimilata in Romania, in conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

ARTICOLUL 12
Cazul 3: Prezentare

(1) O persoana impozabila stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in statul membru 2 si denumita in continuare A sau contractor principal expediaza bunuri unei alte persoane impozabile din statul membru 1, denumita in continuare B, in vederea prelucrarii.
(2) B presteaza in beneficiul lui A servicii constand in efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale.
(3) Dupa prelucrarea de catre B, produsele semiprelucrate sunt expediate lui C din statul membru 1, in vederea prelucrarii suplimentare.
(4) Dupa prelucrarea de catre C, produsele prelucrate se expediaza din statul membru 1 in statul membru 2 in care A este stabilit si inregistrat in scopuri de TVA.
(5) A le comunica lui B si C codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din statul membru 2.
Schema*):

OMFP-3417-2009-anexa1-art-12
___________

*)Schema este reprodusa in facsimil.

ARTICOLUL 13
Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fara aplicarea masurilor de simplificare

(1) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 2 in statul membru 1, reprezinta o livrare intracomunitara asimilata in statul membru 2, in conditiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, si beneficiaza de scutire de taxa in conditiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(2) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 2 in statul membru 1, reprezinta o achizitie intracomunitara asimilata, impozabila in statul membru 1 conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, pentru aceasta A avand obligatia de a se inregistra in scopuri de TVA in statul membru 1.
(3) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre B in beneficiul lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, in care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(4) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, in care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(5) Transferul de produse prelucrate, efectuat de A din statul membru 1 in statul membru 2, se considera livrare intracomunitara asimilata in statul membru 1, in conditiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, si care beneficiaza de scutire de taxa conform art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru. Pentru aceasta operatiune A are obligatia de a se inregistra in scopuri de TVA in statul membru 1.
(6) Transferul de produse prelucrate, efectuat de A din statul membru 1 in statul membru 2, reprezinta o achizitie intracomunitara asimilata, care este impozabila in statul membru 2 conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

ARTICOLUL 14
Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea masurilor de simplificare

(1) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 2 in statul membru 1, se considera nontransfer de bunuri in statul membru 2, in conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(2) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 2 in statul membru 1, nu se considera achizitie intracomunitara asimilata in statul membru 1, in conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislatia altui stat membru.
(3) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre B in beneficiul lui A se considera prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, in care este stabilit A, in conditiile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(4) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, in care este stabilit A, in conditiile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(5) Transportul produselor prelucrate, efectuat de catre A din statul membru 1 in statul membru 2, se considera nontransfer in statul membru 1, in conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(6) Transportul produselor prelucrate, efectuat de catre A din statul membru 1 in statul membru 2, nu se considera achizitie intracomunitara asimilata in statul membru 2, in conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislatia altui stat membru.

ARTICOLUL 15
Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea masurilor de simplificare, in ipoteza in care Romania este statul membru 1

(1) Transportul bunurilor, efectuat de catre A din statul membru 2 in Romania, nu se considera achizitie intracomunitara asimilata in Romania, in conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
(2) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre B din Romania in beneficiul lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, in care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. B are obligatia de a tine un registru pentru bunurile primite.
(3) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, in care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. C are obligatia de a tine un registru pentru bunurile primite.
(4) Transportul bunurilor, efectuat de catre A din Romania in statul membru 2, se considera nontransfer in Romania, in conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal.

ARTICOLUL 16
Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea masurilor de simplificare, in ipoteza in care Romania este statul membru 2

(1) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din Romania in statul membru 1, se considera nontransfer in Romania, in conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal. A trebuie sa tina o evidenta a nontransferurilor, prin tinerea unui registru in care sa fie inregistrate toate transporturile de bunuri, inclusiv transportul produselor semiprelucrate de la locatia lui B la locatia lui C.
(2) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre B in beneficiul lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in Romania, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.
(3) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul lui A reprezinta o prestare de servicii care are loc in Romania, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.
(4) Transportul bunurilor, efectuat de catre A din statul membru 1 in Romania, nu se considera achizitie intracomunitara asimilata in Romania, in conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

ARTICOLUL 17
Cazul 4: Prezentare

(1) O persoana impozabila stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in statul membru 2 si denumita in continuare A sau contractor principal furnizeaza bunuri altei persoane impozabile din statul membru 1, denumita in continuare B, in vederea prelucrarii.
(2) B presteaza servicii ce constau in efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale in beneficiul lui A.
(3) Dupa prelucrarea de catre B, produsele semiprelucrate sunt expediate catre C in statul membru 3 pentru prelucrare suplimentara.
(4) Dupa prelucrarea de catre C, produsele prelucrate sunt expediate de la C din statul membru 3 catre A din statul membru 2.
(5) A le comunica lui B si C codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din statul membru 2.
Schema*):

OMFP-3417-2009-anexa1-art-17
___________
*)Schema este reprodusa in facsimil.

ARTICOLUL 18
Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fara aplicarea masurilor de simplificare

(1) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 2 in statul membru 1, se considera livrare intracomunitara asimilata in statul membru 2, in conditiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, operatiune ce beneficiaza de scutire de taxa, in conditiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(2) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 2 in statul membru 1, se considera achizitie intracomunitara asimilata, care este impozabila in statul membru 1, conform art. 130^1 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru. Pentru aceasta operatiune, A are obligatia de a se inregistra in scopuri de TVA in statul membru 1.
(3) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre B reprezinta o prestare de servicii care are loc in statul membru 2, in care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(4) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de catre A din statul membru 1 in statul membru 3, reprezinta un transfer, respectiv o livrare intracomunitara asimilata, in statul membru 1, conform art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru. Aceasta operatiune este scutita de taxa in conditiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, pentru care A are obligatia de a se inregistra in scopuri de TVA in statul membru 1.
(5) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de catre A din statul membru 1 in statul membru 3, reprezinta o achizitie intracomunitara asimilata impozabila in statul membru 3, conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, operatiune pentru care A are obligatia de a se inregistra in scopuri de TVA in statul membru 3.
(6) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, in care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(7) Transportul produselor prelucrate din statul membru 3 in statul membru 2 reprezinta o livrare intracomunitara asimilata (transfer) in statul membru 3, in conditiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, operatiune ce beneficiaza de scutire de taxa in conditiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, pentru care A are obligatia de a se inregistra in scopuri de TVA in statul membru 3.
(8) Transportul produselor prelucrate, efectuat de catre A din statul membru 3 in statul membru 2, reprezinta o achizitie intracomunitara asimilata taxabila in statul membru 2, conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

ARTICOLUL 19
Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea masurilor de simplificare

(1) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 2 in statul membru 1, se considera nontransfer in statul membru 2, in conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(2) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 2 in statul membru 1, nu se considera achizitie intracomunitara asimilata in statul membru 1, in conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislatia altui stat membru.
(3) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre B in beneficiul lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, in care este stabilit A, in conditiile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(4) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de catre A din statul membru 1 in statul membru 3, se considera nontransfer in statul membru 1, in conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(5) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de catre A din statul membru 1 in statul membru 3, nu se considera achizitie intracomunitara asimilata in statul membru 3, in conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislatia altui stat membru.
(6) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, in care este stabilit A, in conditiile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(7) Transportul produselor prelucrate, efectuat de catre A din statul membru 3 in statul membru 2, se considera nontransfer in statul membru 3, in conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(8) Transportul produselor prelucrate, efectuat de catre A din statul membru 3 in statul membru 2, nu se considera achizitie intracomunitara asimilata in statul membru 2, in conditiile art. 128 alin. (12) si art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestora din legislatia altui stat membru.

ARTICOLUL 20
Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea masurilor de simplificare, in ipoteza in care Romania este statul membru 1

(1) Transportul de bunuri, efectuat de A din statul membru 2 in Romania, nu se considera achizitie intracomunitara asimilata in Romania in conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
(2) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre B in beneficiul lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, in care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. B are obligatia de a tine un registru pentru bunurile primite.
(3) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de catre A din Romania in statul membru 3, se considera nontransfer in Romania, in conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal.

ARTICOLUL 21
Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea masurilor de simplificare, in ipoteza in care Romania este statul membru 3

(1) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de catre A din statul membru 1 in Romania, nu se considera achizitie intracomunitara asimilata in Romania, in conditiile art. 128 alin. (12) si art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
(2) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, in care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. C are obligatia de a tine un registru pentru bunurile primite.
(3) Transportul produselor prelucrate, efectuat de catre A din Romania in statul membru 2 dupa prelucrare, se considera nontransfer in Romania, in conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal.

ARTICOLUL 22
Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea masurilor de simplificare, in ipoteza in care Romania este statul membru 2

(1) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din Romania in statul membru 1, se considera nontransfer in Romania, in conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal. A trebuie sa tina evidenta nontransferurilor intr-un registru in care sa fie inregistrate toate transporturile de bunuri, inclusiv transportul produselor semiprelucrate de la locatia lui B din statul membru 1 la locatia lui C din statul membru 3.
(2) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre B in beneficiul lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in Romania, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.
(3) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in Romania, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.
(4) Transportul produselor prelucrate, efectuat de catre A din statul membru 3 in Romania, nu se considera achizitie intracomunitara asimilata in Romania, in conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

ARTICOLUL 23
Cazul 5: Prezentare

(1) O persoana impozabila stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in statul membru 2, denumita in continuare A sau contractor principal, expediaza bunuri altei persoane impozabile stabilite si inregistrate in scopuri de TVA in statul membru 1, denumita in continuare B, in vederea prelucrarii.
(2) B subcontracteaza, integral sau partial, lucrarile altei persoane impozabile stabilite in statul membru 1, denumita in continuare C.
(3) Dupa prelucrare, produsele prelucrate se expediaza lui A in statul membru 2.
(4) A ii comunica lui B codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din statul membru 2.

Schema*):

OMFP-3417-2009-anexa1-art-23
___________
*)Schema este reprodusa in facsimil.

ARTICOLUL 24
Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA

(1) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 2 in statul membru 1, este nontransfer de bunuri in statul membru 2, in conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(2) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 2 in statul membru 1, nu este achizitie intracomunitara asimilata in statul membru 1, in conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislatia altui stat membru.
(3) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre B in beneficiul lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(4) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul lui B reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 1, unde este stabilit B, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(5) Transportul produselor prelucrate, efectuat de catre A din statul membru 1 in statul membru 2, este nontransfer de bunuri in statul membru 1, in conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(6) Transportul produselor prelucrate, efectuat de catre A din statul membru 1 in statul membru 2, nu este o achizitie intracomunitara asimilata in statul membru 2, in conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislatia altui stat membru.

ARTICOLUL 25
Cazul 5: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea masurilor de simplificare, in ipoteza in care Romania este statul membru 1

(1) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 2 in Romania, nu este o achizitie intracomunitara asimilata in Romania, in conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
(2) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre B in beneficiul lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. B are obligatia de a tine un registru pentru bunurile primite.
(3) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul lui B reprezinta o prestare de servicii ce are loc in Romania, unde este stabilit B, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.
(4) Transportul produselor prelucrate din Romania in statul membru 2 este nontransfer de bunuri in Romania, in conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, din perspectiva lui A.

ARTICOLUL 26
Cazul 5: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea masurilor de simplificare, in ipoteza in care Romania este statul membru 2

(1) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din Romania in statul membru 1, este nontransfer de bunuri in Romania, in conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, operatiune ce trebuie evidentiata in registrul de nontransferuri.
(2) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre B in beneficiul lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in Romania, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.
(3) Transportul produselor prelucrate de catre A in statul membru 1 in Romania nu este o achizitie intracomunitara asimilata in Romania, in conditiile art. 128 alin. (12) si art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

ARTICOLUL 27
Cazul 6: Prezentare

(1) O persoana impozabila stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in statul membru 2, denumita in continuare A sau contractor principal, expediaza bunuri altei persoane impozabile stabilite si inregistrate in statul membru 1, denumita in continuare B, in vederea prelucrarii.
(2) B subcontracteaza, integral sau partial, lucrarile altei persoane impozabile din statul membru 3, denumita in continuare C. In acest scop, produsele semiprelucrate sau bunurile se expediaza din statul membru 1 in statul membru 3, in vederea prelucrarii sau prelucrarii suplimentare de catre C.
(3) Dupa prelucrare, produsele prelucrate se expediaza din statul membru 3 lui A in statul membru 2.
(4) A ii comunica lui B codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din statul membru 2.
(5) B ii comunica lui C codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din statul membru 1.
Schema*):

OMFP-3417-2009-anexa1-art-27
___________
*)Schema este reprodusa in facsimil.

ARTICOLUL 28
Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fara aplicarea masurilor de simplificare

(1) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 2 in statul membru 1, este un transfer, respectiv o livrare intracomunitara, asimilat/asimilata in statul membru 2, in conditiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru. Aceasta operatiune beneficiaza de scutire de taxa, in conditiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(2) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 2 in statul membru 1, este o achizitie intracomunitara asimilata, impozabila in statul membru 1 conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, pentru aceasta A avand obligatia de a se inregistra in scopuri de TVA in statul membru 1.
(3) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre B in beneficiul lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(4) Chiar daca A nu stie ca produsele semiprelucrate sau bunurile urmeaza sa ajunga in statul membru 3, transportul din statul membru 1 in statul membru 3 ar putea genera un transfer, respectiv o livrare intracomunitara, asimilat/asimilata din perspectiva lui A in statul membru 1, in conditiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, operatiune ce beneficiaza de scutire de taxa, in conditiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru. Pentru aceasta A are obligatia de a se inregistra in scopuri de TVA in statul membru 1.
(5) Chiar daca A nu stie ca produsele semiprelucrate sau bunurile urmeaza sa ajunga in statul membru 3, transportul din statul membru 1 in statul membru 3 ar putea genera o achizitie intracomunitara asimilata din perspectiva lui A in statul membru 3, conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, operatiune pentru care A are obligatia de a se inregistra in scopuri de TVA in statul membru 3.
(6) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul lui B reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 1, in care este stabilit B, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(7) Chiar daca A nu stie ca produsele semiprelucrate sau bunurile au fost expediate in statul membru 3 in vederea prelucrarii, transportul produselor prelucrate din statul membru 3 in statul membru 2 ar putea genera un transfer, respectiv o livrare intracomunitara asimilata, din perspectiva lui A in statul membru 3, in conditiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru. Aceasta operatiune beneficiaza de scutire de taxa, in conditiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, iar pentru aceasta A are obligatia de a se inregistra in scopuri de TVA in statul membru 3.
(8) Chiar daca A nu stie ca produsele semiprelucrate sau bunurile au fost expediate in statul membru 3 in vederea prelucrarii, transportul produselor prelucrate din statul membru 3 in statul membru 2 ar putea genera o achizitie intracomunitara asimilata in statul membru 2, conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

ARTICOLUL 29
Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea masurilor de simplificare

(1) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 2 in statul membru 1, este nontransfer de bunuri in statul membru 2, in conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, operatiune care va fi inregistrata in registrul de nontransferuri.
(2) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 2 in statul membru 1, nu este o achizitie intracomunitara asimilata in statul membru 1, in conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislatia altui stat membru.
(3) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre B in beneficiul lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(4) Transportul produselor semiprelucrate sau al bunurilor din statul membru 1 in statul membru 3 este nontransfer de bunuri in statul membru 1, in conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, inregistrarea acestei operatiuni in registrul de nontransferuri tinut de A in statul membru 2 fiind optionala.
(5) Transportul produselor semiprelucrate sau al bunurilor, efectuat de catre A din statul membru 1 in statul membru 3, nu este o achizitie intracomunitara asimilata in statul membru 3, in conditiile art. 128 alin. (12) si art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(6) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul lui B reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 1, in care este stabilit B, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(7) Transportul produselor prelucrate, efectuat de catre A din statul membru 3 in statul membru 2, este nontransfer de bunuri in statul membru 3, in conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, operatiune care va fi inregistrata in registrul de nontransferuri tinut de A in statul membru 2.
(8) Transportul produselor prelucrate, efectuat de catre A din statul membru 3 in statul membru 2, nu este o achizitie intracomunitara asimilata in statul membru 2, in conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislatia altui stat membru.

ARTICOLUL 30
Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea masurilor de simplificare, in ipoteza in care Romania este statul membru 1

(1) Transportul bunurilor, efectuat de catre A din statul membru 2 in Romania, nu este o achizitie intracomunitara asimilata in Romania, in conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
(2) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre B in beneficiul lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. B are obligatia de a tine un registru pentru bunurile primite.
(3) Transportul produselor semiprelucrate sau al bunurilor din Romania in statul membru 3 este nontransfer de bunuri in Romania, in conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, din perspectiva lui A.
(4) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul lui B reprezinta o prestare de servicii ce are loc in Romania, statul membru unde este stabilit B, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.

ARTICOLUL 31
Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea masurilor de simplificare, in ipoteza in care Romania este statul membru 3

(1) Transportul produselor semiprelucrate sau al bunurilor, efectuat de catre A din statul membru 1 in Romania, nu este o achizitie intracomunitara asimilata in Romania, in conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
(2) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul lui B reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 1, in care este stabilit B, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. C are obligatia de a tine un registru pentru bunurile primite.
(3) Transportul produselor prelucrate din Romania in statul membru 2 este nontransfer de bunuri in Romania, in conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, din perspectiva lui A.

ARTICOLUL 32
Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea masurilor de simplificare, in ipoteza in care Romania este statul membru 2

(1) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din Romania in statul membru 1, este nontransfer de bunuri in Romania, in conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, operatiune care va fi inregistrata in registrul de nontransferuri.
(2) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre B in beneficiul lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in Romania, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.
(3) Transportul produselor prelucrate din statul membru 3 in Romania nu este o achizitie intracomunitara asimilata in Romania, in conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. A are obligatia de a tine un registru de nontransferuri, in care trebuie evidentiate expedierea bunurilor in statul membru 1 si receptia bunurilor prelucrate din statul membru 3.

ARTICOLUL 33
Cazul 7

(1) In situatia in care persoane impozabile stabilite in Romania primesc pentru prelucrare bunuri mobile corporale, iar in urma prelucrarii rezulta deseuri care pot fi valorificabile sau nu, neparasind teritoriul Romaniei, proprietarul bunurilor nu are obligatia sa se inregistreze in Romania in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, intrucat nu se considera ca a efectuat o achizitie intracomunitara asimilata in Romania, conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
(2) In situatia in care persoane impozabile stabilite in Romania primesc pentru prelucrare bunuri mobile corporale, iar in cursul prelucrarii bunurile sunt distruse sau produsele obtinute sunt degradate calitativ ori nu corespund exigentelor calitative impuse de beneficiar, fiind distruse pe teritoriul Romaniei din dispozitia proprietarului, proprietarul bunurilor nu are obligatia sa se inregistreze in Romania in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, intrucat nu se considera ca a efectuat o achizitie intracomunitara asimilata in Romania, conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
(3) In situatia in care persoane impozabile stabilite in Romania expediaza bunuri pentru prelucrare in alte state membre, iar in urma prelucrarii rezulta deseuri care pot fi valorificabile sau nu pe teritoriul altui stat membru, persoanele impozabile respective nu au obligatia sa declare o livrare intracomunitara in declaratia recapitulativa pentru deseurile rezultate care nu se intorc in Romania, intrucat nu se considera ca efectueaza un transfer de bunuri, in sensul art. 128 alin. (10) din Codul fiscal.
(4) In situatia in care persoane impozabile stabilite in Romania expediaza bunuri pentru prelucrare in alte state membre, iar in cursul prelucrarii bunurile sunt distruse sau produsele obtinute sunt degradate calitativ ori nu corespund exigentelor calitative impuse de beneficiar, fiind distruse pe teritoriul altui stat membru din dispozitia proprietarului, respectiv a persoanei impozabile stabilite in Romania, proprietarul bunurilor nu are obligatia sa declare o livrare intracomunitara in declaratia recapitulativa pentru bunurile respective, intrucat nu se considera ca efectueaza un transfer de bunuri, in sensul art. 128 alin. (10) din Codul fiscal, daca sunt indeplinite conditiile pentru aplicarea prevederilor art. 128 alin. (8) din Codul fiscal.
——————

1 COMENTARIU

  1. […] ANEXA Nr. 1 INSTRUCTIUNI de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale ANEXA Nr. 2 INSTRUCTIUNI de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind retururile de bunuri in spatiul comunitar si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate in perioada de garantie si postgarantie […]