Agenția Națională de Administrare fiscală a publicat online în cadrul procedurii de transparență deciyională proiectul de ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea și plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care își desfășoara activitatea în România și obţin venituri din salarii, precum și pentru reglementarea unor aspecte procedurale.

Potrivit noilor prevederi aprobate prin OUG 15/2012, obligaţiile fiscale declarative şi de plată a contribuţiilor sociale obligatorii le revin fie salariaţilor, fie angajatorilor nerezidenţi, după cum urmează:
a) în situaţia în care există un acord, încheiat între angajat şi angajatorul nerezident, privind achitarea contribuţiilor sociale obligatorii, salariatului îi revine obligaţia declarării şi plăţii contribuţiilor sociale individuale şi ale angajatorului;
b) în situaţia în care nu există un acord încheiat între angajat şi angajatorul nerezident care nu are sediul social sau reprezentanţa în România şi care datorează contribuțiile sociale obligatorii în România, potrivit instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, angajatorului îi revine obligaţia privind achitarea contribuţiilor sociale datorate în calitate de angajator, reținerea şi virarea contribuţiilor sociale individuale, precum şi declararea acestora la organul fiscal competent direct sau printr-un reprezentant fiscal/împuternicit.

Totodată, OUG 15/2012  prevede obligaţiile persoanelor fizice române care obţin venituri din salarii, ca urmare a activităţii desfăşurate la misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, în cazul în care misiunile şi posturile respective nu optează pentru îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată a contribuţiilor sociale, potrivit legii.

Referințe anexate:
Proiect Ordin
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3 
Referat de aprobare

- publicitate -