CE: Raport privind TVA pentru furnizarea bunurilor si serviciilor la bordul mijloacelor de transport

67

Comisia Europeana a prezentat Consiliului un raport privind locul impozitarii livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii, inclusiv servicii de restaurant si de catering, pentru pasagerii de la bordul navelor, aeronavelor sau trenurilor si autobuzelor.

În conformitate cu articolul 37 alineatul (3) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 (denumită în continuare: „Directiva privind TVA”), Comisia prezintă Consiliului, de îndată ce este posibil, un raport însoțit, după caz, de propuneri corespunzătoare, privind locul impozitării livrării de bunuri destinate consumului la bord și al prestării de servicii, inclusiv servicii de restaurant, pentru călătorii aflați la bordul navelor, aeronavelor sau trenurilor.

Referințe anexate:
Raport CE privind livrarile de bunuri si servicii la bordul mijloacelor de transport

- Publicitate -