Printr-o scrisoare înregistrată de Comisie la data de 25 mai 2011, Bulgaria și România au solicitat o derogare de la dispozițiile articolului 5 din directiva TVA care reglementează aplicarea teritorială a TVA în ceea ce privește podul de frontieră (rutier și feroviar) peste Dunăre, între Vidin (Bulgaria) și Calafat (România).

În acest context, Bulgaria și România au solicitat să fie autorizate să aplice măsuri de derogare de la normele TVA în materie de teritoriu pentru întreținerea și repararea acestui pod și perceperea taxei de traversare a podului (construcția podului de frontieră a fost exclusă în mod explicit din obiectul cererii de derogare).

În temeiul normelor obișnuite, principiul delimitării teritoriale stabilit la articolul 5 din directiva TVA, în combinație cu normele privind locul furnizării, ar impune ca Bulgaria să perceapă TVA pentru lucrările de întreținere și reparații efectuate pe teritoriul său. În mod similar, întreținerea și reparațiile efectuate pe teritoriul României ar fi supuse TVA în România. Aplicarea normelor obișnuite ar presupune stabilirea locului exact al tranzacțiilor supuse taxei, în funcție de teritoriul pe care a fost desfășurată fiecare parte a lucrărilor. În acest scop, ar fi necesar ca întreprinderile care participă la lucrări să stabilească cu certitudine frontiera teritorială pe Dunăre pentru lucrările efectuate deasupra apei.

În ceea ce privește taxele de trecere, suma la care se aplică TVA ar trebui, în conformitate cu normele actuale, să corespundă cu partea de pod care aparține fiecărui stat membru. În afara problemei menționate anterior de stabilire a frontierei teritoriale, fiecare călătorie peste pod trebuie să fie facturată în funcție de două taxe și două cote TVA diferite: una pentru teritoriul Bulgariei și una pentru teritoriul României, ceea ce ar fi împovărător pentru persoanele impozabile vizate.

În temeiul articolului 395 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, poate autoriza orice stat membru să aplice măsuri speciale de derogare de la dispozițiile directivei menționate, pentru a simplifica procedura de colectare a taxei pe valoarea adăugată (TVA) sau pentru a preveni anumite forme de evaziune sau fraudă fiscală.

Scopul derogării privind locul tranzacțiilor impozabile pentru întreținerea sau repararea podului de frontieră, este faptul că granița teritorială va fi considerată ca fiind mijlocul podului respectiv pentru furnizarea de mărfuri și servicii, achizițiile intracomunitare și importurile de mărfuri destinate întreținerii sau reparării podului.

Scopul derogării în ceea ce privește taxele de trecere este să se considere că podul este situat pe teritoriul statului membru în care începe călătoria de tranzit.

Pe 23 octombrie 2012, Comisia a aprobat și transmis către Consiliul Propunerea de DECIZIE A CONSILIULUI de autorizare a Bulgariei și a României pentru a aplica măsuri de derogare de la articolul 5 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată [COM/2012/611/FINAL]

- Publicitate -