Numărul de septembrie al Revistei Curierul fiscal debutează cu Editorialul privind sistemul TVA la încasare: „Mai e puţin (sperăm că înainte de perioada tradiţională de publicare a legislaţiei fiscale, respectiv între Crăciun şi Anul Nou) şi vom cunoaşte exact cum se va aplica la noi TVA la încasare şi, mai ales, cum vom trata operaţiunile ce intră în aşa-numita perioadă de măsuri tranzitorii”.

Rubrica Info curier cuprinde:

  • legislaţia fiscal-contabilă naţională şi europeană publicată în Monitorul Oficial şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în perioada 30 august – 28 septembrie 2012
  • Agenda obligaţiilor fiscale pe luna octombrie oferită de Ernst & Young
  • Informaţii utile privind trei dintre cele mai frecvente categorii de venituri ce se încadrează în veniturile din activităţi independente, pornind de la reglementările legale valabile la 1 septembrie 2012

Irinel-Mădălin Niculeasa (avocat, Niculeasa Law Office) răspunde în cadrul rubricii Dialoguri la câteva întrebări despre relaţia contribuabil – organele fiscale, precum şi despre cererea depusă prin care a solicitat să fie declarată procedura de infringement împotriva României pe parte de soluţionare a contestaţiilor fiscale.

Cum vedeţi dvs. soluţionarea optimă a acestei probleme şi care credeţi că va fi soarta cererii depuse?

Eu în continuare sper că această problemă se va rezolva la nivel naţional, respectiv la nivelul instanţelor judecătoreşti, întrucât situaţia este dincolo de orice dezbatere filosofică, iar instanţele naţionale au suficientă înţelepciune şi înţelegere a dreptului pentru a oferi o soluţie în acord cu legea şi Constituţia. Mai sper că instanţa constituţională va da dovadă de aceeaşi efectivitate, inclusiv asupra acestei probleme de drept, în sensul că va realiza un control efectiv şi concret, iar nu unul abstract şi teoretic. Cât priveşte cererea noastră, noi apreciem că aceasta este suficient de fundamentată pentru ca instituţia să continue procedura, aceasta fără a însemna că intuim şi orizontul de timp de soluţionare a acesteia.”

În cadrul rubricii Young IFA Network Emilian Miricescu (lector univ. dr., Departamentul de Finanţe, ASE Bucureşti, coordonator al YIN România) analizează fiscalitatea câştigurilor obţinute de o persoană fizică din tranzacţii cu acţiuni primite cu titlu gratuit, în cadrul Programului de privatizare în masă.

• Impozite directe

articolul semnat de Maria-Cristina Florea şi Ana-Maria Boioglu (senior consultant/consultant Deloitte Tax SRL) conţine o analiză a implicaţiilor fiscale şi a dificultăţilor practice ce pot să apară în situaţia cazurilor triunghiulare, privind impozitarea veniturilor unei societăţi, cu referi la cazurile triunghiulare din perspectiva impunerii veniturilor unei societăţi în trei jurisdicţii diferite, aspect ce determină creşterea sarcinii fiscale globale a societăţii în cauză.

• Dreptul afacerilor

articolul semnat de Lorina Dărmănescu şi Emanuel Pârvulescu (manager/consultant senior, Taxe indirecte – vamă şi mediu, PricewaterhouseCoopers România) prezintă Directiva 2012/19/UE a Parlamentului şi Consiliului European, adoptată pentru a reduce apariţia de DEEE (deşeurile de echipamente electrice şi electronice) la gropile de gunoi şi pentru a responsabiliza şi mai mult producătorii şi vânzătorii de astfel de produse. Directiva a intrat în vigoare la data de 13 august 2012 şi va trebui implementată de România şi celelalte state membre până la data de 14 februarie 2014.

articolul semnat de Cristina Ene (senior consultant Tax Advisory Services, Mazars) analizează discuţiile din procesul de negociere despre „asset deal” sau „share deal”. În ambele cazuri, investitorul va pune în balanţă costurile implicate, riscurile, avantaje şi dezavantaje pentru fiecare dintre cele două scenarii. Decizia referitoare la care variantă este mai bună într-o tranzacţie poate fi foarte dificilă, întrucât o variantă poate fi avantajoasă pentru una dintre părţi şi dezavantajoasă pentru cealaltă parte.

• Procedură fiscală

articolul semnat de Ionuţ Bohâlţeanu şi Alina Badea (partener/managing associate, Muşat & Asociaţii), pune în discuţie problema semi-amnistiei fiscale în materia contribuţiei claw-back propusă contribuabililor, cu o intenţie aparent conciliantă, de Guvernul României, la aproape 3 ani de la prima reglementare a contribuţiei, autorii avertizând că, de multă vreme, „darurile” Guvernului s-au transformat în cai troieni a căror acceptare trebuie analizată cu atenţie de fiecare dată.

articolul semnat de Bogdan Costea (Tax Partner, Viboal FindEx) priveşte ajustarea preţurilor de transfer şi evitarea dublei impuneri, autorul prezentând modul în care se poate iniţia procedura de acord amiabil printr-ul studiu de caz Italia-România.

articolul semnat de Adriana Ion (consilier superior ANAF) realizează o analiză a popririi ca modalitate a măsurilor asigurătorii şi de executare silită, cu privire specială asupra procedurii de luare a măsurilor asigurătorii sub forma popririi şi contestaţia la executare silită, ridicării măsurilor asigurătorii, obiectului executării silite prin poprire, înfiinţării, suspendării şi încetării popririi.

• Jurisprudenţă fiscală

Jurisprudenţă fiscală naţională: judecător dr. Emanuel Albu (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) prezintă o hotărâre a ICCJ prin care s-a cerut o decizie preliminară la CJUE în problema dobânzilor datorate de stat pentru deconturile de TVA compensate, iar actele de compensare au fost anulate irevocabil de instanţele judecătoreşti.

Jurisprudenţa fiscală a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: Hotărârea din 27 septembrie 2012 în cauza Field Fisher Waterhouse LLP c. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs; Hotărârea din 6 septembrie 2012 în cauza Gábor Tóth c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága.

Rubrica Conferinţe este dedicată în acest număr celei de-a 19-a ediţii a Congresului profesiei contabile din România – 7-8 septembrie 2012 cu tema: Guvernanţa corporativă şi profesia contabilă. Competenţă şi responsabilitate. Prezentarea evenimentului a fost realizată de prof. univ. dr. Ioan Condor.

Rubrica Ghid fiscal răspunde în acest număr la întrebări legate de operaţiunea de cesionare a creanţelor este purtătoare de TVA, cheltuieli deductibile fiscal, „scutit de TVA” şi livrările intracomunitare.

 

 

- Publicitate -