Miercuri, 7 noiembrie 2012, Ministerul Finanțelor Publice a publicat pentru dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar – fiscale.

Prin proiectul de OUG, MFP propune o serie de măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative în domeniul bugetar și fiscal, mai exact măsurile se referă la:
– Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 25/2012 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. în scopul achitării obligaţiilor de plată datorate furnizorilor de energie electrică
– Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a unor creanţe deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor şi pentru reglementarea unor dispoziţii referitoare la înfiinţarea unor societăţi comerciale
– acordarea de către Ministerul Finanţelor Publice oraşului Sângeorz-Băi a unui împrumut în sumă de 13.000.000 lei, cu scadenţa la data de 17 decembrie 2012,
– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
– Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată
– Legea nr. 36/ 2008 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale “Automobile Craiova” – S.A

Referințe anexate:
Proiect Ordonanţă de urgenţă 
Notă de fundamentare

- publicitate -