Autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, vor fi obligate să achiziţioneze autoturisme cu capacitate cilindrică sub 1.600 cm3 şi de maxim 18.000 Euro inclusiv TVA (echivalent lei).

Vor fi exceptate de la această restricție, instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, numai în cazuri temeinic justificate și numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Restricțiile privind achiziția de autoturisme se va aplica şi de către societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiilor autonome.

Măsurile de mai sus sunt propuse de MFP prin proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar – fiscale, publicat pe mfinante.ro miercuri, 7 noiembrie 2012.

Prin art. V din proiectul de OUG se propune completarea cu 3 alineate noi a articolul 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

- publicitate -

Potrivit Notei de fundamentare a OUG, MFP menționează faptul că măsura are ca efect reducerea unor cheltuieli nejustificate, în contextul în care activitatea desfăşurată de instituțiile vizate poate fi derulată corespunzător şi cu autoturisme cu capacitate cilindrică de maxim 1.600 cm3, context în care achiziţia de autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare duce doar la creşterea cheltuielilor bugetului general consolidat.