SEMINARII: Modificări majore aduse legislaţiei fiscale, Noutăţi, probleme şi soluţii privind aplicarea TVA

102

15 noiembrie, București | Camera de Comerţ şi Industrie a României – Camera Naţională în parteneriat cu Media Makers SRL organizează următoarele evenimente :

  • Seminar I – „Modificări majore aduse legislaţiei fiscale. Reglementări aplicabile în a doua jumatate a anului 2012 şi în anul 2013. Studii de caz. Soluţii fiscale”
  • Seminar II – „Noutăţi, probleme şi soluţii privind aplicarea TVA în acest an şi de la 1 ianuarie 2013. Aplicaţii practice”

Perioada şi locul desfăşurării: 15 noiembrie 2012, orele 12:30 – 19:30, Amfiteatrul Al. I Cuza, Palatul Camerei Naţionale, etaj 4, tronson II, bd. Octavian Goga, nr. 2, sector 3, Bucureşti.

Seminariile au ca principal scop să aducă la cunoştinţă specialiştilor în domeniul financiar-contabil, directorilor economici, managerilor companiilor reglementările prevazute în legislaţia fiscală actuală şi modificată, clarificări şi răspunsuri, într-o abordare practică.

Beneficiind de profesionalismul specialiştilor societăţilor de consultanţă ce oferă sprijin la aceste evenimente – PricewaterhouseCoopers, MAZARS Romania, Baker Tilly Klitou si Taxhouse, precum şi de expertiza doamnei Oana Iacob, specialist TVA în Ministerul Finanţelor, avem convingerea că, în contextul schimbărilor aduse de noile reglementări, prezenţa dumneavoastră la aceste seminarii va aduce un plus de profesionalism în activitatea financiar – contabilă a companiei pe care o reprezentaţi, prin schimbul de opinii din cadrul dezbaterilor libere şi prin abordările practice ale tematicii susţinute de lectori profesionişti. De asemenea, în cadrul secţiunilor de întrebări şi răspunsuri, veţi putea beneficia de soluţii la problemele pe care le implică legislaţia fiscală în activitatea dumneavoastră.

Seminariile sunt de tip  interactiv.

PROGRAM ŞI TEMATICĂ SEMINARII

SEMINAR I  
12:30 – 13:00 Înregistrarea participanţilor, cafea de întâmpinare
13:00 – 14:30
Modul I – Moderator: Ionuţ Sas, Director în cadrul  PwC România

  • Oportunităţi şi riscuri fiscale în contextul economic actual. Soluţii fiscale” – Ionuţ Sas, Director în cadrul PwC Romania; Dezbateri libere. Întrebări şi răspunsuri;
  • TVA la încasare – avantaje şi dezavantaje” – Gabriel Sincu – Partner, Head of Tax & Outsourcing MAZARS România; Dezbateri libere. Întrebări şi răspunsuri;

14:30 – 15:00 BUFET SUEDEZ
15:00 – 17:00
Modul II – Moderator: Constantin Rudniţchi, analist economic.
Tematică:

  • Aspecte legate de modificările TVA” – Nadia Oanea – Head of Tax Dept /BakerTilly Klitou; Dezbateri libere. Întrebări şi răspunsuri;
  • Principalele modificări aduse Codului de Procedura Fiscală în 2012” – Cristian   Rădulescu, Partner  Taxhouse Romania: Procedura pentru eliminarea dublei impuneri între persoane române afiliate; Procedura amiabilă în cazul convenţiilor de evitare / eliminare a dublei impuneri; Dosarul preţurilor de transfer; Dovedirea situaţiei de fapt fiscale; Comunicarea actului administrativ fiscal; Cooperarea administrativă în domeniul fiscal; Suspendarea executării silite în cazul depunerii unei scrisori de garanţie bancară; Ordinea stingerii datoriilor; Corelarea prevederilor Codului de procedură fiscală cu prevederile noului Cod civil; Certificatul de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale;
  • Impactul asupra mediului de afaceri & ultimele tendinţe în cadrul inspecţiilor fiscale” – Cristian Rădulescu, Partner  Taxhouse Romania; Dezbateri libere. Întrebări şi răspunsuri;

SEMINAR II 
17:00 – 17:30 – Înregistrarea participanţilor. COFFEE BREAK
17:30 – 19:30 – TVA – 2012.

  • Măsuri intrate în vigoare la data de 1 ianuarie 2012 – D-na Oana Iacob, specialist TVA Ministerul Finanţelor Publice (OUG nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale): Trecerea de la limitarea totală la limitarea parţială (50%) a dreptului de deducere pentru achiziţia de autoturisme şi combustibil destinat funcţionării acestora;  Instituirea de măsuri de anulare a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu desfăşoară activităţi economice, nu depun deconturi de TVA o anumită perioadă, sau sunt implicate în fapte de evaziune fiscală; Instituirea posibilităţii contribuabililor care sunt înregistraţi în scopuri de TVA dar care nu au depăşit în anul precedent plafonul de scutire, de a solicita scoaterea din evidenţa şi aplicarea regimului special de scutire, oricând în cursul anului următor; Extinderea categoriilor de deşeuri pentru care se aplică taxarea inversă, în limitele prevăzute de Directiva 2006/112/CE.
  • Măsuri intrate în vigoare la data de 1 iulie 2012 – D-na Oana Iacob, specialist TVA Ministerul Finanţelor Publice (OUG nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale): Limitarea dreptului de deducere pentru achiziţia, închirierea şi leasingul de autoturisme care nu sunt utilizate exlusiv în scopul desfăşurării activităţii economice şi pentru cheltuielile legate de acestea; Majorarea plafonului de scutire de TVA pentru intreprinderile mici de la 119.000 lei la 220.000 lei. Dezbateri libere. Întrebări adresate lectorului şi răspunsuri.
  • TVA – 2013. Măsuri care vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2013 – D-na Oana Iacob, specialist TVA Ministerul Finanţelor Publice (OG nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal): Sistemul TVA la încasare; Reguli noi privind facturarea; Regimul TVA aferent bunurilor lipsa din gestiune; Prelungirea termenului de aplicare a măsurii privind amânarea plăţii TVA în vamă.

Dezbateri libere. Întrebări adresate lectorului şi răspunsuri.

Tarife de Participare:
Seminar I  –  240 RON + TVA  / persoană
Seminar II – 200 RON + TVA / persoană.

Se acordă o reducere de 10 % pentru trei sau mai mulţi participanţi de la aceeaşi organizaţie. Pentru participarea la ambele seminarii tariful este de 400 RON + TVA  / persoană

Detalii privind inscrierea si plata taxei pe pagina ccir.ro.

- Publicitate -