KMPG: Modificări ale Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal

81

KPMG a publicat recent un Tax Newsflash care prezintă principalele modificări și completări aduse Normelor Codului fiscal, prin Hotărârea de Guvern nr. 1071 din data de 6 noiembrie 2012, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal („Normele”), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

Referințe anexate:
KPMG Tax Newsflash

- Publicitate -