ANAF: Decontul de taxă pe valoarea adăugată – formularul 300 (proiect ordin)

223

Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat online pentru dezbatere publică proiect de Ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”.

Potrivit referatului de aprobare, prin proiectul de ordin se propune completarea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300) cu o nouă secţiune, cu caracter informativ, în care să fie înscrise informaţiile privind soldul TVA care urmează să devină exigibilă sau pentru care urmează să fie exercitat dreptul de deducere în perioadele următoare, ca urmare a aplicării sistemului TVA la încasare, aferentă operaţiunilor efectuate atât în perioada de raportare cât şi în perioadele anterioare.

Secţiunea propusă a fi introdusă în decontul de taxă pe valoarea adăugată nu afectează modalitatea de evidenţiere şi de stingere prin mecanismul autocompensării taxei pe valoarea adăugată aferentă operaţiunilor pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare.

Noul Decont de TVA se va utiliza începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente primei perioade fiscale din anul 2013.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se va abroga OPANAF 3665/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1 din 3 ianuarie 2012.

Referințe anexate:
Proiect Ordin
Anexa 1
Anexa 2
Caracteristici de tiparire
Referat de aprobare

- Publicitate -