În februarie 2012 am publicat un APEL PUBLIC care s-a finalizat în iunie 2012 printr-un eșec [respingerea proiectului de lege]. Astazi, publicăm un alt APEL adresat viitorilor deputați ai României.

Stimați viitori DEPUTAȚI vă invităm să consultați argumentele juridiceexemplele din alte țări și de la nivelul UE, să analizați obiectiv situația financiară a RAMO și să decideți în INTERESUL PUBLIC.

ARE ROMÂNIA CAPACITATEA FINANCIARĂ ȘI INSTITUȚIONALĂ SĂ OFERE GRATUIT CETĂȚENILOR SĂI ACCESUL LIBER LA LEGISLAȚIE?

RAMO este cea mai profitabilă tipografie din România, cu rate de profit de peste 40%, rate obtinute în perioada de criză economică și financiară.

RAMO a obținut rate de profit de 45% in 2008, 43% in 2009, 36% in 2010. In anul fiscal 2011 a obtinut o rata a profitului de aprox. 30%, un profit brut de 20 milioane lei, la o cifră de afaceri de 68 milioane lei.

VOTAȚI în interesul public proiectul de Lege PL-x nr. 440/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României. Proiectul a fost adoptat tacit de Senat.

Proiectul prevede:
1. La articolul 12 după alin.(2) se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:
“(3) actele prevăzute la alin.(1) se publică în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea lor de către Monitorul Oficial.”
2. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:
“Regia Autonomă “Monitorul Oficial” realizează un produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet și este disponibil în varianta pentru citire, permanent pentru actele publicate în Partea I și Partea a II-a, respectiv timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte în ceea ce privește celelalte părți ale Monitorului Oficial.”

Versiune text propusă de CFNET:
1. La articolul 12 după alin.(2) se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:
“(3) actele prevăzute la alin. (1) se publică în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea lor de către Monitorul Oficial.”
2. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:
„În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Regia Autonomă “Monitorul Oficial” va implementa o aplicație online care să asigure accesul permanent gratuit la Partea I și Partea a II-a a Monitorului Oficial, în format PDF, respectiv accesul gratuit pe o perioadă de 10 zile de la data publicării la formatul PDF al celorlalte părți ale Monitorului Oficial.”

Expunere de motive CFNET:
Formatul PDF permite citirea facilă pe toate dispozitivele (mobil, tableta, etc.), tipărirea, salvarea și copierea textului pentru diverse prelucrări (consolidare, fundamentare opinii, etc.).

- Publicitate -

1 COMENTARIU