MFP: GHID privind aplicarea sistemului TVA la încasare – publicat pe mfinante.ro

93

Ministerul Finantelor Publice a publicat online un proiect de GHID privind aplicarea sistemului TVA la încasare. Versiunea oficială a ghidului urmează să fi aprobată prin ordin al ministrului Finanțelor Publice.

Ghidul TVA la încasare publicat pe mfinante.ro conține 56 de pagini și este structurat astfel:
I. Aspecte reglementate prin legislaţia fiscală
1. ART. II din O.G. 15/2012
2. Prevederile din Codul fiscal şi din proiectul de norme metodologice referitoare aplicarea sistemului TVA la încasare:
3. În cazul reducerilor de preţ, al anulărilor totale sau parţiale de facturi şi al celorlalte evenimente menţionate la art. 138 din Codul fiscal
4. Cursul se schimb valutar aplicabil pentru determinarea bazei de impozitare la TVA
5. Cota de TVA aplicabilă
6. Deducerea TVA
7. Justificarea deducerii taxei
8. Ajustarea TVA prevăzută la art. 148, pentru alte bunuri decât cele de capital
9. Ajustarea TVA prevăzută de art. 149 pentru bunuri de capital
10. Prevederi referitoare la micile întreprinderi
10. Prevederi referitoare la jurnalele pentru cumparari si vanzări
11. Notificarea inregistrării/ ieşirii în/din Registrul persoanelor care aplică TVA la încasare
II. Aspecte de ordin procedural date în aplicarea prevederilor referitoare la sistemul TVA la încasare
1. Formularul 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”
2. Formularul “Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare” (097)

- Publicitate -

Ghidul conține în proporție de 95% prevederile legale aplicabile, restul fiind explicații și comentarii. Apreciem și sperăm că versiunea publicată online nu este cea oficială, întrucât am identificat o serie erori de formă (numerotare) și fond (se face referire la proiectul de norme).

Într-un comunicat de presă, MFP precizeaza că Ghidul este un instrument util oferit contribuabililor datorită faptului că este structurat astfel încât să ofere, pe lângă selecţia şi gruparea coerentă a prevederilor referitoare doar la TVA la încasare existente în Codul fiscal şi în normele metodologice, şi explicaţii, comentarii, exemplificări, în situaţia în care înţelegerea textelor legale este mai dificilă sau necesită coroborări între diferite articole din cod şi din norme.

Având în vedere caracterul de noutate al sistemului TVA la încasare, MFP a considerat necesar organizarea unor evenimente de informare și instruire a contribuabililor privind TVA la încasare.

Referințe anexate:
GHID-TVA-la-incasare-2013-mfinante

- Publicitate -

1 COMENTARIU