Pentru evitarea unor interpretări eronate ale prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar – fiscale prin care s-a completat art. 5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, Ministerul Finanţelor Publice face următoarele precizări:

Referitor la achiziţionarea de autoturisme în anul 2012

Potrivit alin. (1) al art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de forma de finanţare şi subordonare, li se interzice achiziţionarea, preluarea în leasing sau închirierea de autoturisme, cu excepţiile prevăzute la alin. (3) al aceluiaşi articol, respectiv:

    • achiziţiile pentru realizarea proiectelor finanţate din împrumuturi, din fonduri externe nerambursabile şi din fondurile de cofinanţare şi prefinanţare aferente, precum şi din fonduri provenite din donaţii şi sponsorizări;
    • achiziţionarea de autoturisme în cadrul „Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional;
    • închirierea de autoturisme de către Ministerul Afacerilor Externe, pentru asigurarea logisticii necesare organizării evenimentelor de politică externă, doar în situaţia în care autovehiculele din parcul instituţiei nu corespund obiectivelor care trebuie îndeplinite.

Precizăm că dispoziţiile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 se aplică până la data de 31 decembrie 2012, astfel cum se prevede la art. 20 alin. (1) al art. II dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011.

Prin art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar – fiscale s-a completat art. 5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, în sensul introducerii unor plafoane maximale privind capacitate cilindrică şi valoarea autoturismelor care se achiziţionează, în condiţiile legii, de către autorităţile şi instituţiile publice, precum şi de către regiile autonome şi societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.

Prin urmare, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.68/2012 nu se abrogă măsura de interdicţie a achiziţionării de autoturisme aplicabilă până la 31 decembrie 2012, ci se introduc normative suplimentare pentru dotarea cu autoturisme de către autorităţile şi instituţiile publice, precum şi de către regiile autonome şi societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, normative care au caracter general şi aplicabilitate nelimitată în timp.

Astfel, în anul 2012, începând cu data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2012, autorităţile şi instituţiile publice pot achiziţiona autoturisme numai în condiţiile excepţiilor prevăzute de alin. (3) al art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2009 şi respectând restricţiile referitoare la capacitatea cilindrică şi valoare reglementate prin art. 5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001, astfel cum a fost completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2012.”

Sursa: comunicat de presă MFP

- Publicitate -