Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat online pentru dezbatere publică proiectul de ordin  pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare.

Potrivit referatului de aprobare, modificările propuse prin proiectul de ordin au în vedere simplificării procesului de administrare a contribuţiilor sociale, precum și următoarele modificări ale reglementărilor fiscale:
– preluarea în administrarea ANAF, începând cu data de 1 iulie 2012, a contribuabilii persoane fizice care datorează contribuţii sociale obligatorii, conform capitolului II şi III din Codul fiscal;
– stabilirea obligaţiilor de plată reprezentând contribuţii sociale se face pe baza veniturilor declarate de contribuabili, prin “Decizie de impunere privind obligaţii de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale” (formular 610) şi “Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate”(formular 620).

Prin prezentul proiect de ordin se propune modificarea OPANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
– modificarea modelului şi conţinutului formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România”, prin introducerea unor informaţii care să permită stabilirea bazei de impunere pentru contribuţiile sociale, în funcţie de categoria de venit realizată;
– unificarea titlurilor de creanţă privind stabilirea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice, prin includerea informaţiilor referitoare la plăţile anticipate privind impozitul pe venit şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi cele referitoare la obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale în formularul „Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale”. Astfel, printr-un singur titlu sunt stabilite şi individualizate obligaţiile fiscale datorate de o persoană fizică, pe categorii şi surse de venit.

Potrivit proiectului de Ordin, formularele 200 și anexele se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2012.
Formularele 260 și anexele se utilizează la stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii sociale de sănătate, precum şi a obligaţiilor de plată cu tittlu de contribuţii de asigurări sociale datorate începând cu 1 ianuarie 2013.

Referințe anexate:
Proiect Ordin
Formular 200
Anexa 1 formular 200
Formular 260
Anexa 1 260
Anexa 2 formular 260
Instructiuni de completare

- publicitate -