Codul fiscal 2013: Impozitul pe vehicule înregistrate (tramvaie, mopede, mașini și utilaje pentru constructii, agricole, forestiere)

608

Art. 14 din Codul rutier prevede că în categoria vehiculelor cu tracţiune mecanică care se înregistrează de către consiliile locale sunt: tramvaiele, troleibuzele, mopedele, masinile si utilajele autopropulsate utilizate în lucrari de constructii, agricole, forestiere și tractoarele care nu se supun înmatricularii.

În prezent, pentru determinarea impozitului pe mijloace de transport, datorat administrației locale, această categorie de vehicule este încadrată la punctul 7 din tabelul de la art. 263 alin. (2) din Codul fiscal pentru care nivelul impozitului este de 30 lei pentru fiecare 200cm3.

Începând cu anul 2013, potrivit Codului fiscal astfel cum a fost modificat prin LEGEA 209/2012, pentru vehiculele care se înregistrează de consiliile locale se datorează impozit pe mijloace de transport conform pct. II din tabelul de la art. 263 alin. (2) din Codul fiscal, mai exact:

II. Vehicule înregistrate
1. Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm3
1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2 – 4
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4 – 6
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 50–150 lei/an

Nivelul cotei de impozit pe grupa de 200cm3 va fi decis de fiecare consiliu local, între limitele minime şi maxime, stabilite prin Codul fiscal.

- Publicitate -