AC18 (1) Antrepozitarii autorizati de catre autoritatile fiscale competente ale unui stat membru sunt recunoscuti ca fiind autorizati atat pentru circulatia nationala, cat si pentru circulatia intracomunitara a produselor accizabile.
(2) Pe durata deplasarii unui produs accizabil, acciza se suspenda daca sunt satisfacute urmatoarele cerinte:
a) deplasarea are loc intre:
1. doua antrepozite fiscale;
2. un antrepozit fiscal si un operator inregistrat;
3. un antrepozit fiscal si un operator neinregistrat;
b) produsul este insotit de minimum 3 exemplare ale unui document administrativ de insotire, care satisface cerintele prevazute in norme;
c) ambalajul in care este deplasat produsul are la exterior marcaje care identifica tipul si cantitatea produsului aflat in interior;
d) containerul in care este deplasat produsul este sigilat corespunzator, conform prevederilor din norme;
e) autoritatea fiscala competenta a primit garantia pentru plata accizelor aferente produsului.
AC18

- Publicitate -

1 COMENTARIU

  1. Articolul a fost abrogat, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.
    Art. III din OUG 109/2009 mai prevede:
    (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), până la 31 decembrie 2010 sunt admise deplasarile de produse accizabile in regim suspensiv de accize catre alte state membre care nu au adoptat sistemul informatizat potrivit art. 21-27 din Directiva 2008/118/CE, efectuate conform procedurii prevazute la art. 186-191^1 din cap. I al titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), deplasarile de produse accizabile care au fost initiate inainte de 1 aprilie 2010 sunt efectuate si încheiate în conformitate cu procedura prevazuta la art. 186-191^1 din cap. I al titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.