Potrivit OG 16/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, începând cu 1 noiembrie 2012, prin excepţie de la regulă, în cazul obligaţiilor fiscale de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală, precum şi a amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate obligaţia fiscală stabilită suplimentar sau amenda pe care o alege contribuabilul.

Noua reglementare a fost instituită prin completarea art. 115 din OG nr. 92/2003 referitoare la ordinea stingerii datoriilor contribuabililor.
În acest context, prin OMFP 1485/2012 au fost modificate şi completate Instrucţiunile de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin OMFP 1870/2004.

Potrivit noilor reglementări:
1. prevederile OMFP 1870/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt suspendate în perioada 16 noimebrie 2012 – 31 decembrie 2013
2. prin excepţie, în cazul deciziilor de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, precum şi al documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii, (proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, ordonanţa procurorului, hotărâre judecătorească, precum şi alte documente), codul obligaţiei bugetare se completează cu ajutorul programului de asistenţă publicat pe anaf.ro sau poate fi solicitat de la organul fiscal.

Programul de asistenţă şi Nomenclatorul obligaţiilor de plată sunt publicate online pe anaf.ro la secţiunea Asistenţă contribuabili.
Numărul de evidenţă a plăţii format prin utilizarea programului de asistenţă se înscrie de către contribuabil în ordinul de plată la rubrica «Număr de evidenţă a plăţii» sau se comunică de către contribuabil unităţii Trezoreriei Statului în vederea înscrierii în chitanţa pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii la rubrica «Număr de evidenţă a plăţii», în cazul plăţilor în numerar efectuate la ghişeele unităţilor Trezoreriei Statului.

Program asistenţa ANAF – preluare anaf.ro

- publicitate -