LEGEA nr. 187/2012 din 24 octombrie 2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
2014-02-01 – Data intrarii in vigoare: 01 Februarie 2014
2012-11-12 – Publicat în Monitorul Oficial nr. 757 din 12 noiembrie 2012

LEGEA nr. 187/2012 din 24 octombrie 2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal [extras]
(…)
ART. 140
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 206^23 alineatul (1), literele d) şi e) vor avea următorul cuprins:
„d) în cazul unei persoane fizice care urmează să îşi desfăşoare activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta să nu fie incapabilă sau să nu fi fost condamnată în mod definitiv pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală ori infracţiuni dintre cele reglementate prin prezentul cod, Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, şi Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare;
e) în cazul unei persoane juridice care urmează să îşi desfăşoare activitatea ca antrepozitar autorizat, administratorii acestor persoane juridice să nu fie incapabili sau să nu fi fost condamnaţi în mod definitiv pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală ori infracţiuni dintre cele reglementate de prezentul cod, Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 143/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 656/2002, republicată, şi Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare;”

2. La articolul 206^28 alineatul (2) litera a), punctul 2 va avea următorul cuprins:
„2. persoana a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală ori infracţiuni dintre cele reglementate de prezentul cod, Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 143/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 656/2002, republicată, şi Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare;”

3. La articolul 206^28 alineatul (2) litera b), punctul 2 va avea următorul cuprins:
„2. oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală ori infracţiuni dintre cele reglementate de prezentul cod, Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 143/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 656/2002, republicată, şi Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare;”

4. La articolul 296^3 litera f), punctul 6 va avea următorul cuprins:
„6. Ministerul Justiţiei, pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv, precum şi pentru persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri;”

(…)

Referinţe anexate:
TEXT integral lege – idrept.ro

- Publicitate -