Regimul TVA aplicabil în cazul prestări de servicii de cursuri de perfecționare

521

Intrebare
Care este regimul TVA aplicabil cursurilor de perfectionare profesionala de care beneficiaza angajatii unei persoane impozabile stabilite si inregistrate in scopuri de TVA in Romania, in situatia in care cursurile respective se desfasoara in Marea Britanie?

Raspuns – asistenta ANAF
In ceea ce priveste regimul TVA aplicabil in cazul serviciilor constand in cursuri de perfectionare, prestate pe teritoriul Marii Britanii de un prestator persoana impozabila stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in Marea Britanie, catre o persoana impozabila stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in Romania, inainte de 1 ianuarie 2011 (data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2010 prin care s-au adus modificari semnificative Codului fiscal in ceea ce priveste identificarea locului prestarii pentru serviciile in discutie), confirmam opinia dvs., potrivit careia:
– locul prestarii acestor servicii din punct de vedere al TVA se considera a fi in Marea Britanie [art. 133 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal];
– in Romania nu se datora taxa pentru aceste servicii de catre beneficiar, indiferent daca prestatorul a aplicat sau nu TVA din Marea Britanie.
In ceea ce priveste regimul TVA aplicabil acestor prestari dupa 1 ianuarie 2011, mentinand aceeasi ipoteza, precizam ca, pe relatia B2B [Business to Business] (atat prestatorul, cat si clientul sunt persoane impozabile din perspectiva TVA), prevederile legale incidente sunt urmatoarele:
– art. 133 alin. (2) – regula generala B2B (impozitare in statul in care este stabilit beneficiarul sau are un sediu fix la care primeste serviciile – pentru serviciile principale si auxiliare legate de activitati culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale, de divertisment sau de activitati similare, cum ar fi targurile si expozitiile, inclusiv in cazul serviciilor prestate de organizatorii acestor activitati, cu exceptia acordarii accesului la aceste evenimente si a serviciilor auxiliare legate de acordarea accesului;
– art. 133 alin. (7) lit. b) – regula locului prestarii efective – pentru serviciile legate de acordarea accesului la evenimente culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale, de divertisment sau alte evenimente similare, cum ar fi targurile si expozitiile, precum si pentru serviciile auxiliare legate de acordarea acestui acces.

Presupunem ca motivul pentru care ne solicitati clarificari privind locul prestarii acestor servicii din punct de vedere al TVA este dificultatea incadrarii prestarii de servicii constand in cursuri de perfectionare profesionala in categoria activitatilor pentru care se aplica regula generala B2B sau in categoria evenimentelor pentru care acordarea accesului se impoziteaza potrivit regulii speciale, respectiv la locul prestarii efective. In opinia noastra, cursurile de perfectionare profesionala nu pot fi calificate drept evenimente educationale, ci drept activitate educationala. Prin urmare, acordarea accesului la astfel de cursuri/instruiri nu poate face obiectul regulii speciale prevazute la art. 133 alin. (7) lit. b) din Codul fiscal, ci al regulii generale prevazute la art. 133 alin. (2), respectiv regula B2B.

In consecinta, serviciile constand in cursuri de formare profesionala, prestate pe teritoriul Marii Britanii de o persoana impozabila stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in Marea Britanie, catre un client – persoana impozabila stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in Romania (fara alte sedii secundare in alte state membre pentru care sa se considere ca au fost prestate serviciile), dupa 1 ianuarie 2011, au locul prestarii in Romania, statul membru in care este stabilit beneficiarul.

Baza legala:
Legea nr 571/2003 articolul 133

Sursa: Speta publicata la data 3.10.2012, Referitor la: Codul fiscal Domeniu: 6 Taxa pe valoarea adaugata Subdomeniu: 05 Locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei

- Publicitate -