Abrogat.
Art. 101 a fost modificat de pct. 65 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004 publicata in MOf nr. 793 din 27 august 2004.
Art. 101 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MOf nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.
 

- publicitate -