Marti, 4 decembrie 2012, Ministerul Finantelor Publice a publicat online pe mfinante.ro, sectiunea Transparenta decizională, proiectul de Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Potrivit prevederilor art. 37 din Legea contabilităţii, pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) – (4) din lege să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare anuală, al cărei conţinut se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Referatul de aprobare menționează că prin proiectul de ordin se aduc clarificări referitoare la întocmirea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2012 şi a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie 2012, precum şi la depunerea acestora la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Ca urmare, prezentul proiect este structurat în prevederi aplicabile entităţilor care întocmesc situaţii financiare anuale, respectiv prevederi aplicabile entităţilor care întocmesc raportări contabile anuale.

În ceea ce priveşte situaţiile financiare anuale, prin proiectul de ordin se prezintă separat tipurile de situaţii întocmite, în funcţie de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 sau Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.239/2011.

- publicitate -

O anexă distinctă este consacrată societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi care urmează să întocmească atât situaţii financiare anuale individuale în baza Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.286/2012, cât şi raportări contabile anuale, în formatul prevăzut prin proiectul de ordin.

Proiectul de ordin a făcut obiectul analizei în cadrul şedinţei Comisiei tehnice a Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor Financiare (CCRF), din data de 8 noiembrie 2012.

Referințe anexate:
Proiect Ordin 
Referat de aprobare