de Daniel S. Udrescu CPA | managing partner Cabinet Udrescu SRL

Atât Guvernul BOC cât şi Guvernul Ponta au susţinut şi continuă să susţină MFP şi ANAF cu privire la controlul fiscal la persoanele fizice pentru tranzacţiile imobiliare din patrimoniul personal. Ȋn data de 21.11.2012 Grefa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene a informat firma de avocatură Biriş Goran despre Observaţiile Scrise prezentate de Comisia Europeană. Este impardonabil ca un Guvern să continue cu o procedură nelegală ȋmpotriva contribuabililor şi Guvernul Ponta se face vinovat tocmai de acest lucru. Nici ȋn ultimul ceas nu renunţă la un abuz ȋmpotriva cetăţenilor României.

România are 4 probleme fiscale majore:

1. Neclaritatea legii cu privire la ȋncadrarea ca persoană impozabilă, corectată parţial abia prin OUG 109/2009, apoi prin lămurirea patrimoniului de afectaţiune diferit de patrimoniul personal prin OUG 125/2011. Această problemă a fost deja rezolvată favorabil de ȊCCJ ȋn dosarele 6383/2/2010 şi 820/57/2011, atunci când ȋn ambele cazuri s-a arătat că până la OUG 109/2009 nu a fost definit ȋn lege caracterul de continuitate pentru obţinerea de venituri din vânzarea de imobile din patrimoniul personal.
2. Intrebările trimise LA CJUE pentru care Comunitatea Europeană a depus Observaţii Scrise care susţin ȋncadrarea greşită a ANAF, respectiv susţin că TVA este inclus ȋn preţ la cumpărătorul final, cu consecinţa nulităţii tuturor controalelor fiscale.
3. Modul eronat ȋn care se efectuează controlul fiscal prin mărirea artificială a bazei de impunere a TVA, deoarece ȋn control nu se permite dreptul de deducere a TVA, cu ȋntrebarea firească: La data controlului fiscal este obligată autoritatea fiscală să calculeze şi TVA deductibil? Răspunsul este unul deja clasic, prin nenumăratele cauze judecate dar neaplicate ȋn România cu consecinţa unui jaf naţional. Problema dreptului de deducere a fost parţial rezolvată favorabil de ȊCCJ ȋn dosarul 6383/2/2010, care arată că baza de impozitare a fost artificial mărită prin nedeductibilitatea TVA.
4. Ultima problemă este cea legată de faptul că ȋn România, până ȋn 2005 taxarea tranzacţiilor imobiliare se făcea cu taxă de timbru fiind o tranzacţie din circuitul civil şi nu comercial. In 2005 se introduce patrimoniul personal la art 771 din Legea 571/2003, apoi prin OUG 106/2007 se aliniază parţial legislaţia românească la cea europeană, ȋmpeună cu alte 29 de modificări ȋn perioada 2004-2010. Tot ȋn 2005 se introduce o prevedere legală la art 771 alin 4, care permite statului sa calculeze costul construcţiei prin expertiza Camerei Notarilor, deoarece datorită alinierilor atât inflaţioniste cât şi economice a preţurilor la nivel european, valorile de construcţie au creşteri semnificative pe perioada foarte scurte, neacoperite de valoarea facturilor sau nu există facturi dovedidoare şi calculul impozitului pe venit trebuia efectuaţ. Această prevedere se modică ȋncepând cu 2007 şi statul menţine numai prevederi cu privire la valori minime determinate prin expertize ale Camerei Notarilor la preţul de vânzare. Abia ȋn 2009 ȋncepe controlul fiscal la tranzacţiile imobiliare. Fiind neinformată, populaţia României a executat 270.000 de tranzacţii cu potenţial de ȋncadrare fiscală ca persoană impozabilă, dar neştiind nu a păstrat facturi. Se pune deci o ȋntrebare firească – Dacă Legea prevede o valoare de expertiză la care se plăteşte un impozit (la care se va calcula şi TVA) pentru o valoare minimă, alta decât cea din factură, atunci contribuabilul poate să-şi deducă costurile pe bază de expertiză tehnică evaluatorie (nu din factură), implicit să deducă TVA rezultat din expertiză?

Retoric voi ȋncerca să subliniez lacunele majore ale sistemului fiscal:
Cine va răspunde pentru pierderi de miliarde de Euro cauzate capitalului autohton, executat silit sau sancţionat cu poprire, sechestrare sau amenzi prin practici de japcă fiscală la nivel naţional? Blejnar reprezintă vârful prigoanei, dar la nivel judeţean absolut toţi directorii au contribuit la stagnarea României.
Se va declanşa urmărirea penală ȋmpotriva celor care au distrus economia naţională prin prigoană fiscală?
Când se va face reforma fiscală ȋn modul de abordare al drepturilor contribuabilului?
Când va dispare feuda fiscală?
De ce trebuie Comunitatea Europeană să ne facă curat ȋn grădina noastră? Chiar nu avem oameni capabili să transpună legislaţia fiscală europeană?
Când vom beneficia de o strategie fiscală ȋn care contribuabilul este partener de creştere economică?

 


Despre CABINET UDRESCU SRL
Cabinet Udrescu SRL este o societate profesională de contabilitate, audit și consultanță, autorizată de CECCAR şi CAFR. Fondată în 1999, compania oferă servicii profesionale unui portofoliu de clienţi cu active de peste 150 milioane de euro. Având puncte de lucru în Ilfov şi Argeş, oferă servicii la cel mai înalt nivel de calitate, corecte, executate la timp, fiecărui client în parte. www.udrescu.ro
 Managing partner: Daniel S. Udrescu CPA, expert contabil CECCAR, auditor CAFR | Opinii, articole de specialitate

- Publicitate -