Marți, 11 decembrie 2012, Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat online pe anaf.ro aplicația de căutare în Registrul provizoriu al persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare.

Registrul TVA la încasare este disponibil la adresa http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/Informatii/Infoagec/TVAIncasare.

Regsitrul este provizoriu, nu include toate persoanele care intră obligatoriu în acest sistem, întrucât la căutarea unei persoane impozabile care se încadrează în condițiile legale, registrul a afișat că persoana impozabilă nu este publicată la data de 12.12.2012 în Registru.

După introducerea codului de înregistrare fiscală și a numărului de siguranță, Registrul TVA la încasare oferă următoarele informații:

Interogare efectuata la data: 12.12.2012

Identificator interogare: ………..

Persoana impozabilă ………, având codul de înregistrare în scopuri de TVA ……….., nu este publicat la data de 12.12.2012, (data solicitării) în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare conform art. 156^3 alin.(13) din Codul fiscal.

SAU

Interogare efectuata la data: 12.12.2012

Identificator interogare: ………

Persoana impozabilă avand codul de inregistrare în scopuri de TVA RO ……., figurează la data de 12.12.2012 in Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare conform art.156^3 alin.(13) din Codul fiscal, cu următoarele informații:

Nr. crt. Data de la care aplică sistemul TVA la încasare Data până la care aplică sistemul TVA la încasare Data actualizarii Data publicarii Tip actualizare
1 01.01.2013 11.12.2012 11.12.2012 Inregistrare
- Publicitate -