Context – propunere ca plata TVA să se facă doar la momentul încasării facturii pentru sume în cuantum de până la 500.000 de euro, condiția fiind ca plățile să fie efectuate prin bancă.

Dragoș Nicolae – Tax Manager Accace Romania

Măsura este benefică pentru mediul de afaceri, aplicându-se însă doar IMM-urilor care realizează o cifră de afaceri anuală de 500.000 de euro.

Beneficiul vine din faptul că plata TVA la încasarea facturii este o cerință solicitată în trecut chiar de mediul de afaceri, întrucât ar permite o îmbunătățire și o previzionare mai corectă a lichidităților firmelor. La momentul actual, firmele creditează statul până la încasarea facturilor emise, existând un decalaj între colectarea TVA de către stat (la o lună) și încasarea facturilor de la furnizori (poate dura 3-4 luni și chiar mai mult uneori).

În ceea ce privește contribuabilii, măsura va necesita din partea lor un efort și eventual costuri administrative suplimentare, întrucât va apărea necesitatea unei evidențe separate a facturilor emise respective încasate care vor trebui comparate lunar sau trimestrial; cu toate acestea, raportul costuri/beneficii este în favoarea măsurii.

Măsura vine pe fondul modificărilor Directivei TVA, care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2013 și care trebuie până atunci implementate și de către Statele Membre; una dintre aceste modificări se referă tocmai la posibilitatea Statelor Membre de a implementa, opțional, amânarea plății TVA până la încasarea facturii, în anumite condiții.

- publicitate -

Dincolo de beneficiile măsurii, trebuie să remarcăm, încă o data, încălcarea prevederii din Codul Fiscal care stabilește că orice modificare asupra Codului Fiscal trebuie publicată, de regulă, cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare; scopul acestei prevederi este de a oferi mediului de afaceri predictibilitate și timp pentru înțelegerea și implementarea modificărilor fiscale; această prevedere, deși conține sintagma de regulă, nu a fost practic niciodată respectată de la introducerea ei (1 ianuarie 2004), devenind inutilă prin nerespectarea ei.