„Alegeţi să redirecţionaţi 2% din impozitul aferent anului 2011, iar decizia dumneavoastră poate face cu adevărat diferenţa, poate rezolva probleme cu care vă confruntaţi sau care afectează comunitatea ȋn care trăiţi“. Aşa sună ȋndemnul unei organizaţii non-guvernamentale către contribuabilii persoane fizice care, prin intermediul prevederii 2% din Codul Fiscal, pot direcţiona 2% din impozitul pe venit, plătit statului, către o entitate nonprofit.


Ce este prevederea privind posibilitatea redirecţionării a 2% din impozitul pe venit?

Prevederea 2% este reglementată prin Codul Fiscal ȋncă din anul 2004 şi este un mecanism de transparenţă fiscală prin intermediul căruia contribuabilii persoane fizice pot să directioneze o parte (2%) din impozitul lor pe venit către o entitate nonprofit.

„Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau donaţie privată şi nu ȋl costă nimic pe contribuabil. Este important de ştiut că prin acest sistem fiecare dintre noi devenim stăpȃni pe 2% din impozitul pe care l-am plătit statului şi putem să decidem ce să se ȋntample cu ei. Fiecare contribuabil trebuie să ştie că, ȋn cazul ȋn care nu redirecţionează aceşti 2%, banii rămȃn statului“, a declarat Dragoş Nicolae, Tax Manager Accace Romȃnia.

Procedura de redirectionare a 2% din impozitul pe venit

- publicitate -

Cei 2% se pot redirecţiona completȃnd pȃnă la 25 mai 2012 Formularul 230 (dacă persoana a avut ȋn anul 2011 doar venituri salariale) sau Formularul 200 (dacă a obţinut venituri din activităţi independente sau alte surse). Ȋn ambele cazuri, pentru completarea formularelor, contribuabilli trebuie să cunoască destinația sumei, respectiv codul de indentitate fiscală a enităţii către care redirecţionează suma (codul fiscal) şi contul organizaţiei ȋn format IBAN (24 de cifre).

Formularul se completează de mȃnă, ȋn două exemplare, din care unul rămȃne la contribuabil. Acesta se depune direct sau se trimite prin poştă cu scrisoare recomandată (confirmare de primire) la Administratia Finanţelor Publice a localităţii de domiciliu. Adresele Administraţiilor respective se pot verifica pe site-ul ANAF: ADRESE. De asemenea, formularele se pot depune şi on-line, la adresa www.e-guvernare.ro, daca persoana deţine un certificat digital calificat.

Beneficiarii sumelor obţinute prin completarea formularelor 230 sau 200 nu pot obţine informaţii din care sa reiasă identitatea persoanelor care au redirecţionat cei 2%.

Cȃt ȋnseamnă 2% din impozitul pe venit

Fiind vorba de o parte din impozitul pe venit, suma redirecţionată de fiecare contribuabil depinde de mărimea venitului său. Astfel, la un salariu minim brut pe economie de 700 RON lunar se vor redirecţiona 12,72 RON pe an, la un salariu mediu pe economie de 2.117 RON suma este de 63,34 RON pe an, la un salariu de 1.000 de euro se vor redirecţiona 139,48 RON, iar la unul de 2.000 de euro, 278,96 RON.

„Sumele individuale nu sunt mari, ȋnsă cumulate pot ȋnsemna foarte mult pentru sectorul nonprofit. Din păcate ȋnsă, conform datelor furnizate de Ministerul Finanţelor Publice, ȋn anul 2010, din numărul total de persoane care au avut capacitatea de a redirecţiona cei 2% din impozitul datorat statului, au făcut uz de această prevedere doar 1.648.313 de persoane, reprezentȃnd un procent de aproximativ 25%. Este ȋmbucurător totuşi că numărul de persoane care au redirecţionat cei 2% a crescut ȋn 2010 faţă de anul 2009 cu 7%”, a adăugat Dragoş Nicolae.

Ȋn anul 2010, 24.891 de entităţi nonprofit sau unităţi de cult au beneficiat de o sumă de 114.733.978 RON. Această sumă reprezintă ȋnsă o scădere cu 3% faţă de anul 2009, cȃnd au fost redirecţionaţi 117.184.652 RON.

„Din corelarea datelor rezultă o redirecţionare medie pe individ de 70 RON la nivelul anului 2010, respectiv 76.3 RON la nivelul anului 2009. Sperăm că, ȋn urma promovării acestei prevederi, să crească atȃt numărul de persoane care aleg să redirecţioneze cei 2% din impozitul pe venit, cȃt şi suma redirecţionată”, a concluziont Dragoş Nicolae.

Cine poate beneficia de sumele redirecţionate

Conform reglementărilor ȋn vigoare, beneficiarii acestei prevederi sunt entităţile nonprofit care se ȋnfiinţează şi funcţionează ȋn condiţiile legii, precum şi unităţile de cult. De asemenea, prin această prevedere se pot acorda burse private, conform legii. Ȋn categoria entităţilor nonprofit intră: asociaţiile, fundaţiile, organizaţiile sindicale, patronatele, partidele politice, asociaţiile de proprietari, casele de ajutor reciproc ale salariaţilor etc.

Potrivit unui studiu ȋntocmit de compania Gfk la nivelul anului 2009, ȋn topul beneficiarilor se afla biserica sau fundaţiile bisericesti (29%), Fundaţia SMURD (10%), Organizaţia Salvaţi Copiii (9%), Organizaţia Copii ȋn Dificultate (6%) şi Fundaţia Crucea Roşie (aproximativ 6%), aceste organizaţii fiind cele mai cunoscute. Contribuabilii se pot ȋnsă informa cu privire la alte ONG-uri existente şi activitatea acestora, prin intermediul site-urilor care oferă diverse baze de date: doilasuta.ro, stiriong.ro, respectiv database.ngo.ro. Fiecare contribuabil poate alege astfel ȋn cunosţinţă de cauză organizaţia care ȋl reprezintă cel mai bine şi cine va beneficia de suma redirecţionată.