MFP: Stabilirea salariilor personalului bugetar în 2013, prorogarea unor termene şi unele măsuri fiscal-bugetare (proiect OUG)

82

Miercuri, 12 decembrie 2012, Ministerul Finanţelor Publice a publicat pe mfinante.ro, secţiunea Transparenţă decizională, proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

Probabilitatea ca la 1 ianuarie 2013 să nu existe un program de guvernare acceptat de Parlament este unul din motivele emiterii actului normativ, se menţionează în Nota de fundamentare.

MFP estimează că neadoptarea acestor măsuri ar determina majorarea în anul 2013 a cheltuielilor bugetului general consolidat cu cca. 44,3 miliarde lei reprezentând 6,8% din PIB.

În fundamentarea emiterii proiectului de OUG se menţionează că prin proiectul de ordonanţă de urgenţă se propun următoarele:
1. Reglementări privind salarizarea personalului din sectorul bugetar pentru anul 2013:
1.1. Cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare/salariilor de încadrare, sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la nivelul stabilit pentru luna decembrie 2012;
1.2. Cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană şi, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, valoarea financiară a drepturilor de echipament precum şi precum şi alte drepturi se menţine la nivelul stabilit pentru luna decembrie 2012;
1.3. Valoarea de referinţă se menţine la 600 lei. Valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, nu se aplică ;
1.4. Aplicarea în mod corespunzător în anul 2013 a prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale şi ale art. 1 alin.(4) şi (5), art. 2, art.3, art. 4 alin. (1) şi (2) , art. 6, art. 7, art. 9, art.11, art. 12 alin.(2) şi art.13 ale art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011;
1.5. Amânarea, în continuare, a aplicării prevederilor art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare;
2. Măsuri fiscal-bugetare:
2.1. Suspendarea prevederilor Legii nr. 148/2012 până la data de 1 ianuarie 2014, pentru compatibilizarea dispoziţiilor acestei legi cu Directiva 2006/112/CE în ceea ce priveşte facturarea şi arhivarea electronică a facturilor;
2.2. Pentru asigurarea unei bune execuţii bugetare în contextul sărbătorilor de sfârşit de an, se propune să se reglementeze un termen special general de plată şi declarare pentru creanţele fiscale a căror scadenţă se împlineşte la data de 25 decembrie;
2.3. Aplicarea în mod corespunzător în anul 2013 a prevederilor art.15, art. 18, art.19 şi art. 20 ale art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011;
2.4. Menţinerea la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012 a următoarelor drepturi: indemnizaţia preşedintelui Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, indemnizaţiile prevăzute de Decretul – Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, indemnizaţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări prin Legea nr.189/2000, indemnizaţiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România.
2.5. Modificarea datei de intrare în vigoare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în serviciile sociale de la 1 ianuarie 2013 la 1 iunie 2013, precum şi a unor termene de elaborare de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unor acte normative necesare aplicării acestei legi.
3. Prorogarea, în continuare, a termenului prevăzut la art. 361 alin. (3) lit. g) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

Referinţe anexate:
Proiect Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
Notă de fundamentare

- Publicitate -