OG 21/2012 – Suspendarea aplicarii LEGII 148/2012 – înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice

73

ORDONANTA nr. 21/2012 din 23 august 2012 pentru suspendarea aplicarii dispozitiilor Legii nr. 148/2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice
2012-09-02 – Data intrarii in vigoare: 02 Septembrie 2012
2012-08-30 – Publicat în Monitorul Oficial nr. 623 din 30 august 2012

ORDONANTA nr. 21/2012 din 23 august 2012 pentru suspendarea aplicarii dispozitiilor Legii nr. 148/2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice

- Publicitate -

Având în vedere faptul că prin Legea nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice au fost aduse importante modificări regimului juridic aplicabil activităţilor de emitere, transmitere şi arhivare a facturilor electronice, iar adaptarea acestor activităţi la noile cerinţe legale presupune modificarea infrastructurilor tehnice existente,
luând în considerare faptul că Legea nr. 148/2012 nu prevede existenţa unei perioade tranzitorii, iar termenul cuprins între publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrarea în vigoare a dispoziţiilor sale este prea scurt pentru modificarea infrastructurilor tehnice existente,
ţinând cont de faptul că operatorii economici care desfăşoară activităţi de emitere, transmitere şi arhivare electronică au nevoie de o perioadă suficientă de timp pentru adaptarea infrastructurilor tehnice existente la noul cadru juridic,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

ARTICOL UNIC
Aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 24 iulie 2012, se suspendă până la data de 1 ianuarie 2013.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu
Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Constantin Isărescu

Bucureşti, 23 august 2012.
Nr. 21.

——-

- Publicitate -