Potrivit ART. 7 din OUG 84/2012, după articolul 111 din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, au fost introdus un nou articol, articolul 111^1, cu următorul cuprins:
“ARTICOLUL 111^1 Prevederi speciale privind scadenţa şi declararea creanţelor fiscale
Creanţele fiscale pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, scadenţa şi termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie sunt scadente şi se declară până la data de 21 decembrie. În situaţia în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanţele fiscale sunt scadente şi se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie.”

Pe scurt, termenul de 25 decembrie a fost devansat prin ordonanţă de urgenţă, cu toate că potrivit prevederilor legale în vigoare dacă un termen legal este într-o zi nelucrătoare, atunci termenul legal devine prima zi lucrătoare de după acest termen. În 2012, termenul legal ar fi devenit 27 decembrie.

DE CE ACEASTĂ MODIFICARE?

MOTIVUL, RĂSPUNSUL MFP: Pentru asigurarea unei bune execuţii bugetare în contextul sărbătorilor de sfârşit de an [sursa: nota de fundamentare OUG]

MOTIVUL, RĂSPUNSUL ANAF: Pentru a veni în sprijinul contribuabililor care doresc să acorde personalului zile libere după 25 decembrie [sursa: comunicat de presă ANAF]

- publicitate -

În opinia noastră, MOTIVUL REAL este: pentru funcţionarii ANAF care doresc zile libere pe 27 şi 28 decembrie.

Impactul asupra execuţia bugetare este nul (cel mult nesemnificativ), iar contribuabilii care doresc să acorde contabililor (angajaţilor) zile libere după 25 decembrie o putea face oricum, termenul de declarare este un termen limită, deci dacă dacă vrei zile libere poţi declara şi achita înainte de termen.