Pentru o mai bună înţelegere a legislaţiei adoptate la nivelul UE privind facturarea (DIRECTIVA 2010/45/UE), Comisia Europeana a publicat în octombrie 2011 o nota explicativă pentru a permite statelor membre să transpună legislaţia într-un mod mai uniform şi pentru a oferi companiilor informaţiile necesare pentru a se adapta la timp noilor norme.

Statele Membre sunt obligate să implementeze în legislația națională prevederile Directivei 2010/45/UE până la 31 decembrie 2012. În Romania, prevederile directivei au fost transpuse în legislația națională prin ORDONANŢA nr. 15/2012 din 23 August 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Normele nu se substituie orientărilor Comitetului TVA sau unui regulament de punere în aplicare, fiecare dintre acestea având un rol aparte în procesul legislativ.
„Notele explicative” servesc drept instrument orientativ care poate fi utilizat pentru clarificarea aplicării normelor privind facturile cu TVA. Acestea oferă atât ajutor practic, cât şi ajutor în înţelegerea sensului anumitor aspecte cuprinse în articole.

Subiectele abordate în proiectul de note explicative, publicat de CE în octombrie 2011, sunt:
A: Cerinţe pentru facturile pe suport de hârtie şi pentru facturile electronice
1. Facturile trebuie să reflecte livrările reale – considerentul 10 din Directiva 2010/45/UE
2. Definiţia facturilor electronice – articolul 217
3. Acceptarea de către consumator – articolul 232
4. Autenticitatea originii – articolul 233 alineatul (1) al treilea paragraf
5. Integritatea conţinutului – articolul 233 alineatul (1) al patrulea paragraf
6. Lizibilitatea – articolul 233 alineatul (1) primul şi al doilea paragraf
7. Alegerea metodelor de garantare a autenticităţii originii, a integrităţii conţinutului şi a lizibilităţii – articolul 233 alineatul (1) al doilea paragraf
8. Controalele de gestiune – articolul 233 alineatul (1) al doilea paragraf
9. Pista fiabilă de audit – articolul 233 alineatul (1) al doilea paragraf
10. Semnătura electronică avansată şi schimbul electronic de date (EDI) – articolul 233 alineatul (2)
11. Momentul emiterii şi sfârşitul perioadei de stocare a facturii – articolul 233 alineatul (1) primul paragraf
12. Stocarea facturilor – (a se vedea documentul D3)
B: Emiterea facturilor
1. Articolul 219a – Normele cărui stat membru sunt aplicabile?
2. Articolul 221 alineatul (3) – Normele de facturare ale statului membru aplicabile cu privire la livrările de bunuri sau prestările de servicii scutite de taxă
3. Articolul 220 alineatul (2) şi articolul 221 alineatul (2) – Normele privind facturarea pentru prestările de servicii financiare scutite de taxă [articolul 135 alineatul (1) literele (a) – (g)]
4. Articolul 224 – Facturile autofacturate
C: Conţinutul facturilor
1. Articolul 226 alineatul (2) – Numerotarea secvențială
2. Articolul 226 alineatul (7a) – Contabilitatea de casă
3. Articolul 226 alineatul (11) – Livrările de bunuri şi prestările de servicii scutite de taxă
4. Articolele 91 şi 230 – Conversia valorii TVA în moneda naţională
5. Articolul 226b – Facturile simplificate
D: Stocarea facturilor
1. Articolul 247 – Perioada de stocare
2. Articolul 248a –Traducerea şi limbile folosite pentru facturi
3. Articolul 247 – Mediul de stocare

Documente, referințe anexate:
Norme privind facturile cu TVA (notă explicativă) [PDF, 47 pagini, lb.romana]
Pagina dedicata despre Facturare DG Taxation

- Publicitate -