Comisia Europeană a realizat și publicat studiul Raportul de Sustenabilitate Fiscala 2012. Raportul analizează sustenabilitatea finanțelor publice din Statele Membre, și în special impactul crizei financiare, economice și fiscale și al îmbătrânirii demografice, așa cum a fost aceasta estimată în Raportul din 2012 privind îmbătrânirea populației.

Care sunt provocările-cheie identificate în Raportul de Sustenabilitate fiscala 2012?
Deteriorarea pozițiilor fiscale și creșteri ale datoriei publice din 2008, împreună cu tranziția demografică prognozată ca urmare a îmbătrânirii populației, combinate între ele au făcut sustenabilitatea fiscală o provocare politică acută.
Analiza riscurilor la adresa sustenabilității fiscale este, prin urmare, crucială în contextul actual. Țările din zona euro și UE în ansamblu trebuie să fie în măsură să formuleze răspunsuri adecvate de politică pentru a restabili credibilitatea și încrederea.
Evoluțiile din trecutul recent au confirmat că provocărilor fiscale de durabilitate nu sunt doar pe termen lung: în special, criza datoriei suverane a condus la unele state membre să se confrunte cu dificultăți în accesarea pieței.

Raportul descrie, prin urmare, o abordare multidimensională pentru a evalua sustenabilitatea fiscală, bazată pe provăcările pe termen scurt, mediu și lung:

Referințe anexate:
Comunicatul de presă al Comisiei Europene
Fiscal Sustainability Report 2012  [7 MB, 214 pg, engl]

- publicitate -