AC18 (1) Productia si/sau depozitarea produselor accizabile, acolo unde acciza nu a fost platita, pot avea loc numai intr-un antrepozit fiscal.
(2) Un antrepozit fiscal poate fi folosit numai pentru producerea si/sau depozitarea de produse accizabile.
(3) Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru vanzarea cu amanuntul a produselor accizabile.
(4) Detinerea de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal, pentru care nu se poate face dovada platii accizelor, atrage plata acestora.
(5) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) antrepozitele fiscale care livreaza produse energetice catre avioane si nave sau furnizeaza produse accizabile din magazinele duty free, in conditiile prevazute in norme.
AC14 (6) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) micii producatori de vinuri linistite care produc in medie mai putin de 600 hl de vin pe an. AC14 AC18
AC14 (6) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) micii producatori de vinuri linistite care produc in medie mai putin de 200 hl de vin pe an. AC14

- publicitate -

5 COMENTARII

  1. Articolul a fost abrogat, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.
    Art. III din OUG 109/2009 mai prevede:
    (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), până la 31 decembrie 2010 sunt admise deplasarile de produse accizabile in regim suspensiv de accize catre alte state membre care nu au adoptat sistemul informatizat potrivit art. 21-27 din Directiva 2008/118/CE, efectuate conform procedurii prevazute la art. 186-191^1 din cap. I al titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), deplasarile de produse accizabile care au fost initiate inainte de 1 aprilie 2010 sunt efectuate si încheiate în conformitate cu procedura prevazuta la art. 186-191^1 din cap. I al titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.