Certificatul digital calificat – Registrul furnizorilor de servicii de certificare – 2013

595

Certificatul digital calificat reprezintă un act de identitate sub formă electronică (carte de identitate virtuală), folosit pentru autentificarea și certificarea identității unui utilizator în cazul accesării de la distanță a unor resurse.

Certificatele digitale şi tehnologia PKI oferă garanţia că o anumită acţiune pe Internet a fost efectuată de o anumită persoană, maşină sau server web.
Garanţia este asigurată de faptul că certificatul are semnatura electronica a autoritatii de certificare, al cărei certificat are la rândul lui semnatura electronica a unei alte autoritati de certificare, creându-se aşa-numitul lant sau ierarhie de incredere.

Certificatul digital este necesar pentru a folosi semnatura electronică. Din punct de vedere tehnic, certificatul reprezintă o colecţie de date care atestă legătura dintre datele de verificare a semnăturii electronice şi semnatarul ca persoană, confirmând identitatea acelei persoane.
Certificatul digital calificat este eliberat de către un furnizor de servicii de certificare, legal constituit.

În România, Registrul furnizorilor de servicii de certificare este publicat pe mcsi.ro.

La data de 25-03-2013, furnizorii acreditaţi de servicii pentru semnătură electronică sunt:
Furnizor acreditat [Data la care expiră acreditarea]
SC Trans Sped SRL www.transsped.ro [26.07.2014]
SC Digisign SA www.digisign.ro [08.08.2014]
SC Certsign SA www.certsign.ro [08.08.2014]
SC Alfatrust Certification SA – www.alfasign.ro [04.11.2014]
SC Centrul de Calcul SA www.certdigital.ro [14.03.2015]

- Publicitate -

1 COMENTARIU

  1. […] 5. Formularul/ele se pot transmise la FISC astfel: – depuneți personal ambele exemplare din Formularul 230 la registratura administrației financiare de care aparțineți (unde aveți domiciliul sau unde locuiți efectiv). Exemplarul 2, înregistrat de către organul fiscal prin menționarea unui număr de înregistrare, se returnează de către FISC și se păstrează de către dvs.. – prin posta, cu scrisoare recomandata, pe adresa administratiei financiare de care apartineti (unde aveti domiciliul). – online, formularul 230 se poate depune on-line, la adresa http://www.e-guvernare.ro, dacă dețineți un certificat digital calificat.[] […]