AC19 AC18 (1) In intelesul prezentului titlu, energia electrica este produsul cu codul NC 2716.
(2) Energia electrica va fi supusa accizelor, iar acciza va deveni exigibila la momentul facturarii energiei electrice furnizate catre consumatorii finali.
(3) Nu sunt considerate ca fiind eliberare pentru consum consumul de electricitate destinat productiei de energie electrica, productiei combinate de energie electrica si energie termica, precum si consumul utilizat pentru mentinerea capacitatii de a produce, de a transporta si de a distribui energie electrica, in limitele stabilite de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.
(4) Operatorii economici autorizati in domeniul energiei electrice au obligatia de a se inregistra la autoritatea fiscala competenta, in conditiile prevazute in norme.
AC18 AC19

- publicitate -

2 COMENTARII