VAT Information Exchange System (VIES) sau Sistemul de Schimb de Informaţii privind TVA-ul este un mijloc electronic de transmitere a informaţiei referitoare la înregistrarea în scopuri de TVA (= validitatea numerelor de înregistrare pentru TVA) al companiilor înregistrate în UE.

VIES permite verificarea validității unui număr de înregistrare pentru TVA eliberat de orice stat membru prin selectarea statului membru respectiv şi prin introducerea numărului de înregistrare care urmează a fi validat.

Verificarea se face în baza naţională de date TVA corespunzătoare statului membru selectat. Nu există o bază de date TVA la nivel comunitar.

În scopul verificării, cererea este transmisă către baza naţională de date prin intermediul unui serviciu securizat de Intranet care se conectează la administraţiile fiscale şi vamale, iar răspunsul este primit în câteva secunde.

Dacă numărul de înregistrare pentru TVA conţine caractere alfabetice, acestea trebuie tastate cu majuscule. Spaţiile şi punctele dintre grupurile de cifre trebuie ignorate. Numărul trebuie tastat în secvenţă continuă, fără spaţii sau puncte.

Apoi apăsaţi butonul „Verificare” şi obţineţi următoarele răspunsuri posibile:

Da, număr valid de înregistrare pentru TVA.
Nu, număr invalid de înregistrare pentru TVA (ceea ce înseamnă că numărul introdus nu este valid, cel puţin la data indicată)
Serviciu indisponibil. Vă rugăm retransmiteţi solicitarea mai târziu (ceea ce înseamnă că există unele probleme fie cu reţeaua fie cu aplicaţia web)
Serviciu indisponibil în statul membru. Vă rugăm retransmiteţi solicitarea mai târziu (ceea ce înseamnă că aplicaţia din statul membru al cărui număr de înregistrare pentru TVA încercaţi să îl validaţi nu este disponibilă).
Eroare: Date incomplete sau eronate (TVA+ stat membru).
Timpul de căutare a expirat. Vă rugăm retransmiteţi solicitarea mai târziu.
În cazul unui număr de înregistrare pentru TVA valid, dacă denumirea şi/sau adresa sunt înlocuite cu „—„, înseamnă că statul membru care a emis numărul de înregistrare pentru TVA nu permite divulgarea acestor informaţii.

Dacă aţi introdus propriul număr de înregistrare pentru TVA în caseta numărului de înregistrare pentru TVA al solicitantului, răspunsul va conţine un număr unic de indentificare a solicitării.

Dacă doriţi să puteţi demonstra unei administraţii fiscale a unui stat membru că aţi verificat un anumit număr de înregistrare pentru TVA la un anumit moment şi aţi obţinut un anumit răspuns de validare, vă rugăm să păstraţi acest număr de indentificare în arhivele dumneavoastră.

De reținut: Confirmarea de validitate a unui număr TVA şi atribuirea acestuia unei anumite persoane impozabile este doar unul dintre elementele de dovadă în sprijinul scutirii de TVA pentru livrări intracomunitare de bunuri (Articolul 138, alineatul 1 din Directiva Consiliului 2006/112/CE) sau pentru neaplicarea TVA-ului pentru o prestare de servicii datorită localizării într-un alt stat membru.

REGISTRUL VIES poate fi accesat pe adresa http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html?locale=ro.

- Publicitate -

2 COMENTARII