Registrul TVA la încasare – Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la incasare

39040

Verificarea persoanelor care aplică TVA la încasare și validarea codului de TVA se realizează prin căutarea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la incasare, publicat de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Registrul TVA la încasare este disponibil la adresa https://www.anaf.ro/IncasareTva/.

Potrivit art. 156^3 din Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ANAF organizează Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare conform art. 134^2.
Registrul TVA la încasare conține atât persoanele impozabile care au depus notificãrile prevãzute de lege, cât și persoanele impozabile selectate, de organele fiscale, în vederea înregistrãrii din oficiu în registru.

După introducerea codului de înregistrare fiscală și a numărului de siguranță, Registrul TVA la încasare oferă următoarele informații:

Interogare efectuata la data: 12.12.2012

Identificator interogare: ………..

Persoana impozabilă ………, având codul de înregistrare în scopuri de TVA ……….., nu este publicat la data de 12.12.2012, (data solicitării) în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare conform art. 156^3 alin.(13) din Codul fiscal.

SAU

Interogare efectuata la data: 12.12.2012

Identificator interogare: ………

Persoana impozabilă avand codul de inregistrare în scopuri de TVA RO ……., figurează la data de 12.12.2012 in Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare conform art.156^3 alin.(13) din Codul fiscal, cu următoarele informații:

Nr. crt. Data de la care aplică sistemul TVA la încasare Data până la care aplică sistemul TVA la încasare Data actualizarii Data publicarii Tip actualizare
1 01.01.2013 11.12.2012 11.12.2012 Inregistrare

Potrivit informațiilor publicate de ANAF, pentru consultarea registrului TVA la încasare sunt disponibile trei modalități:

1. Consultarea punctuală (CUI cu CUI) în mod online, pe portalul ANAF la adresa: http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/Informatii/Infoagec/TVAIncasare.

2. Consultarea punctuală în mod offline, prin intermediul unei aplicaţii RTVAI.zip pusă la dispoziţie gratuit de MFP-ANAF
FIȘIERE: Descărcare aplicație, Instructiuni de utilizare a aplicatiei RTVAI

3. Descărcarea informaţiilor din registru într-un format standardizat.
-Dacă este prima actualizare, trebuie descărcat fişierul cu numele de forma ultim_yyyymmdd.zip.
-După prima actualizare, se pot descărca doar fişierele cu diferenţe zilnice de forma yyyymmdd.zip.
-Fisierele pot fi descarcate de la adresa: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/TVA_incasare/

Pentru a sprijini dezvoltarea de aplicaţii proprii, care pot facilita consultarea informaţiilor din registru,, ANAF informeaxă că se vor publica sursele aplicaţiei, structura bazei de date şi modul de organizare a informaţiilor în fişierele de descărcat, în secţiunea Aplicaţii în curs de dezvoltare pentru interesul contribuabililor.

- Publicitate -